Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υποζώνη Astragalo - Daphniopn Κατάλογος χλωρίδας Αρθρόποδα

Εισαγωγή

Η ελληνική χλωρίδα είναι σήμερα αρκετά καλά ερευνημένη και έχουν δημοσιευθεί πάμπολλες εργασίες για τη χλωρίδα πολλών νησιών, βουνών ή ευρύτερων περιοχών της χώρας μας, από Έλληνες επιστήμονες ή ξένους που εργάζονται στον ελληνικό χώρο. Εν τούτοις, η Eλληνική Θράκη* αποτέλεσε μέχρι τώρα μια χτυπητή και ανεξήγητη εξαίρεση και έτσι, όχι μόνο δεν υπάρχει πλήρης χλωρίδα της Θράκης, αλλά απουσιάζουν ακόμα και μονογραφίες για ένα βουνό ή μια έστω και μικρή περιοχή της, εκτός από τις καταγραφές που έγιναν για τους Θρακικούς Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας (Ramsar) και τη θαυμάσια μονογραφία του Δημήτρη Βολιώτη για τη χλωρίδα των στενών του Νέστου, στα σύνορα Θράκης - Ανατολικής Μακεδονίας.

Πριν δύο χρόνια ανατέθηκε στο Γ. Σφήκα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης, η συγκέντρωση στοιχείων για τη χλωρίδα και τη βλάστηση ορισμένων περιοχών της, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος “Ηλεκτρονικός Θησαυρός Θράκης”. Άλλες περιοχές είχαν ανατεθεί σε άλλους ερευνητές, με στόχο να καλυφθεί όσο το δυνατόν καλύτερα ολόκληρος ο Θρακικός χώρος.

Από την αρχή έγινε φανερή η έλλειψη δημοσιευμένων στοιχείων που θα βοηθούσε στη σύνταξη καταλόγων για κάθε περιοχή της Θράκης. Τα πράγματα ήταν ακόμα δυσκολότερα για τις ορεινές περιοχές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Γ. Σφήκας κατέφυγε στην επιτόπια έρευνα και στη συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού, με δύο μεγάλα ταξίδια στη Θράκη, από τα οποία το ένα πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1996 στα ορεινά (Χαϊντού, Παπίκιο, κοιλάδα Εχίνου κλπ.), ενώ το άλλο την άνοιξη του 1997 στα πεδινά και παραθαλάσσια μέρη (Άβδηρα, Μεσημβρία, Μαρώνεια κλπ.)

Εκτός από το πρωτογενές υλικό που συγκέντρωσε ο ίδιος, και τους καταλόγους που είχαν συντάξει άλλοι συνεργάτες του προγράμματος για ορισμένες περιοχές, ο Γ. Σφήκας χρησιμοποίησε επίσης τα εξής βιβλιογραφικά δεδομένα :

  • για τα βουνά Χαϊντού, Παπίκιο, Φεγγάρι Σαμοθράκης και την κοιλάδα του Εχίνου, τους δύο τόμους της “Μountain Flora of Greece” των Arne Strid και Kit Tan,
  • για τα στενά του Νέστου την πολύτιμη εργασία του Δημ. Βολιώτη,
  • για ολόκληρη τη Θράκη αδημοσίευτα στοιχεία από το προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο της Δρος Kit Tan,
  • τις μελέτες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τους υγρότοπους Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου, Λιμνοθάλασσες Κομοτηνής-Μητρικού και Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος.

Στον προσδιορισμό των ειδών για τα οποία συνάντησε δυσκολίες, τον βοήθησαν πολύ οι φίλοι Kit Tan από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και Thomas Rhaus από το Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου, τους οποίους και ευχαριστεί θερμά από τις σελίδες αυτές.

Παρακάτω ακολουθεί ένας αλφαβητικός κατάλογος των φυτών της Θράκης που κατόρθωσε να συγκεντρώσει ο Γ. Σφήκας. Δίπλα σε κάθε φυτό αναφέρονται οι περιοχές ανεύρεσης ως εξής :

Ν

Στενά Νέστου

Χ

Όρος Χαϊντού - περιοχή χωριού Λειβαδίτη κλπ.

Εχ

Κοιλάδα Εχίνου

Δ

Δέλτα Νέστου

Λ

Λιμνοθάλασσες Ξάνθης

Β

Βιστωνίδα

Π

Όρος Παπίκι

Νυ

περιοχή Νυμφαίας

Κ

Κοιλάδα ποταμού Κομψάτου

ΛΚ

Λιμνοθάλασσες Κομοτηνής

Μ

Λίμνη Μητρικού

Μα

περιοχή Μαρώνειας

Με

περιοχή Μεσημβρίας

Α

περιοχή Άβαντα

ΔΕ

Δέλτα Έβρου

Ε

Ποταμός Έβρος

Δα

Δάσος Δαδιάς

Μετ

περιοχή Μεταξάδων

Σ

Νήσος Σαμοθράκη

Αρ

Ποταμός Άρδας

 

Κατάλογος Φυτών

Όνομα Φυτού

Περιοχή ανεύρεσης

Abies borisii-regis Mattf.

X

Abutilon theophrastii Medicus

B

Acer campestre L.

Eχ, B, A, Δα, Μετ, Αρ

Αcer heldreichii Boiss.

Acer monspessulanum L.

Eχ, Νυ, Α, Δα, Μετ, Αρ, Σ

Αcer sempervirens L.

Σ

Acer opalus Miller

ssp.hyrcanum (Fischer & Meyer) E.Murray

Χ

Acer platanoides L.

A

Acer tataricum L.

Eχ, A, Δα, Μετ, Αρ

Αchillea clypeolata Sibth.& Sm.

X

Achillea coarctata Poiret

N

Achillea collina J.Becker ex Reichenb.

X, Eχ

Achillea crithmifolia Waldst.& Kit.

Ν, Π, Δα

Achillea millefolium L.

X, Eχ

Achillea nobilis L.

X, A

Achillea setacea Waldst.& Kit.

N

Acinos alpinus (L.)Moench

ssp.majoranifolius (Miller) P.W.Ball

Acinos (Satureja) arvensis (Lam.)Dandy

N

Acinos suaveolens (Sibth.& Sm.)G.Don fil.

X, N

Adrachne telephioides L.

N

Aegilops lorentii Hochst.

N

Aeluropus littoralis (Gouan.)Parl.

B, ΔΕ

Αethionema saxatile (L.)R.Br.

ssp.oreophilum Anderson et al.

N

Agrostis capillaris L.

Agrostis gigantea Roth

Aira elegantissima Schur

B

Alcea pallida (Willd.)Waldst.& Kit. ssp.pallida

A

Allium carinatum L.

ssp.pulchellum Bonnier & Layens

N

Allium flavum L.

ssp.flavum

Allium flavum L.

ssp.tauricum (Besser ex Reichenb.)Stearn

N

Allium sativum L.

N

Allium sphaerocephalon L.

ssp.sphaerocephalon

N, B, Eχ

Allium vineale

Σ

Alnus glutinosa (L.)Gaertner

Χ, Εχ, N, Δ, Λ, Β, Νυ, Μ

Αlkanna tinctoria (L.)Tausch

B

Alopecurus rendlei Fig.

B

Althaea armeniaca Ten.

N

Althaea hirsuta L.

N

Alyssum corymbosoides Form.

N

Alyssum degenianum Nyarady

Σ

Αlyssum murale Waldst.& Kit.

Eχ, Π

Alyssum minus (L.)Rothm.

N

Alyssum pichleri Velen.

K

Alyssum repens Baumg.

ssp.trichostachyum (Rupr.)Hayek

N

Amaranthus albus L.

B

Amaranthus powellii S.Watson

Amaranthus retroflexus L.

Ammophila arenaria (L.)Link

Δ, Β

Amorpha fruticosa L

Δ

Anacamptis pyramidalis (L.)L.C.M.Richard

N

Anagalis arvensis L.

N

Anchusa officinalis L.

X, Σ, Ν

Anchusa undulata L.

ssp.hybrida (Ten.)Coutincho

X, Λ

Androsace maxima L.

N

Anemone coronaria L.

N

Anemone nemorosa L.

X

Anemone pavonina Lam.

var.purpureoviolacea Boiss.

Ν, Λ, ΛΚ, Μα

Angelica sylvestris L.

X

Antennaria dioica (L.)Gaertner

X

Anthemis auriculata Boiss.

N

Anthemis carpatica (Wield.)Grierson

Π

Anthemis cotula L.

B

Anthemis cretica L.

ssp.cretica

Σ

Anthemis montana L.

ssp.columnae (Ten.)Franzen

Anthemis ruthenica Bieb.

K

Anthemis tomentosa L.

B

Anthemis tinctoria L.

ssp.tinctoria

X, Eχ, Ν, Π, Δα

Anthericum liliago L.

N

Anthoxanthum aristatum Boiss.

B, N

Anthoxanthum odoratum L.

Δα

Anthriscus nemorosa (Bieb.)Sprengel

Π, Δα

Anthyllis hermanniae L.

Μα

Anthyllis vulneraria L.

ssp.praepropera (A.Kermer)Bornm.

N

Apera spica-venti (L.)Beauv.

ssp.spica-venti

B

Apium graveolens L.

ΔΕ

Apium nodiflorum (L.)Lag.

Arabis alpina L.

X

Arabis bryoides L.

Σ

Arabis turrita L.

X

Arabis verna (L.)R.Br.

N

Arbutus andrachne L.

Ν, Μα, Α, Δα, Σ

Arbutus unedo L.

Μα, Σ

Arctium minus Bernh.

Aremonia agrimonoides (L.)DC

Δα

Αrenaria biflora L.

Σ

Αrenaria filicaulis Fenzl

ssp.graeca (Boiss.)McNeill

Π

Arenaria filicaulis Fenzl

ssp.filicaulis

Eχ, Π

Aristolochia clematitis L.

N, A, Εχ

Armeria undulata

A

Artemisia campestris L.

B

Artemisia vulgaris L.

Arthrocnemum glaucum (Debile)Ung-Stehnb.

Δ, Β, ΔΕ

Arthrocnemum fruticosum (L.)Moq.

Δ, Λ, ΔΕ

Arthrocnemum perenne (Miller)Moss.

B

Arum italicum Miller

ssp.italicum

N

Arundo donax L.

B

Asparagus acutifolius L.

Β, Μα, Α, Δα, Ν

Asperula aristata L.fil

ssp.condensata (Boiss.)Ehrend.& Krendl

Asperula aristata L.fil.

ssp.nestia (Rech.fil.)Ehrend.& Krendl

Eχ, N

Asperula aristata L.

ssp.thessala (Boiss.& Heldr.)Hayek

Σ

Asperula purpurea (L.)Ehrend.

ssp.apiculata (Sm.)Ehrend.

Asperula purpurea (L.)Ehrend.

ssp.purpurea

Eχ, N

Asphodeline lutea (L.)Reichenb.

A, Δα, Ν

Asphodeline taurica (Pallas ex Bieb.)Kunth

Π

Asphodelus aestivus Brot.

Λ, Α

Asplenium adiantum-nigrum L.

Asplenium ceterach L.

Asplenium onopteris L.

Asplenium ruta-muraria L.

N, A

Asplenium septentrionale L.

Eχ, Π

Asplenium trichomanes L.

ssp.quadrivalens D.F.Meyer

N

Asplenium trichomanes L.

ssp.trichomanes

Eχ, Π

Αster tripolium L.

Β

Astragalus glycyphyllos L.

X, Eχ

Astragalus monspessulanus L.

ssp.monspessulanus

N

Astragalus onobrychis L.

N

Astragalus spruneri Boiss.

N

Asyneuma limonifolium (L.)Janchen

Ν, Δα, Σ

Αthyrium filix-femina (L.)Roth

Atriplex hastata L.

B

Atriplex tatarica L.

B, ΔΕ

Atropa bella-donna L.

X

Aubrieta deltoidea (L.)DC

N

Aurinia saxatilis (L.)Desv.

ssp.orientalis (Ard.)Dudley

N

Avena sterilis L.

B

 

 

Bellardiochloa variegata (Lam.)Karguelen

Eχ, Π, Σ

Bellardia trixago (L.)All.

N

Bellis perennis L.

ΛΚ

Berberis cretica L.

Σ

Berteroa incana (L.)DC

ssp.stricta (Boiss.& Heldr.)Stoj.& Stefanov

Betula pendula Roth

X

Brachypodium distachyon (L.)Beauv.

N

Brachypodium sylvaticum (Hudson)P.Beauv.

ssp.sylvaticum

Eχ, Σ

Βriza maxima L.

N, A

Briza minor L.

N

Brassica napus L.

Λ

Bromus madritensis L.

N

Bromus racemosus L.

N

Bromus rigidus Roth

N

Bromus squarrosus L.

N, B

Bromus sterilis L.

N

Bromus tectorum L.

B

Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.)Reichenb.

X, Eχ

Buglossoides purpureocaerulea (L.)I.M.Johnston

N

Bupleurum fontanesii Guss.ex Carnel

B

Bupleurum lancifolium Hornem.

N

Bupleurum trichopodum Boiss.& Spruner

N

Buxus sempervirens L.

A

 

 

Cakile maritima Scop.

B, ΔΕ

Calamagrostis arundinacea (L.)Roth

Π

Calamintha ascendens Jordan

Calamintha sylvatica Bromf.

Calepina irregularis (Asso)Thell.

Λ

Calendula arvensis L.

 

Calendula officinalis L.

ΛΚ

Calluna vulgaris (L.)Hull

Π

Calycotome villosa (Poiret)Link

N, Mα

Calystegia soldanella (L.)R.Br.

B

Calystegia sylvatica (Kit.)Griseb.

X, Eχ, N

Campanula cervicaria L.

X, Eχ

Campanula drabifolia Sibth.& Sm.

ssp.drabifolia

N

Campanula erinus L.

N

Campanula lingulata Waldst.& Kit.

X, Eχ, N

Campanula patula L.

X, Eχ

Campanula persicifolia L.

X, Π

Campanula rapunculoides L.

Campanula rotundifolia L.

Campanula scutellata Griseb.

N

Campanula spatulata Sibth.& Sm.

ssp.sprunerana (Hampe)Hayek

N

Campanula trachelium L.

ssp.athoa (Boiss.& Heldr.)Hayek

Cannabis sativa L.

B

Capsella bursa-pastoris (L.)Medicus

N, A

Cardamine bulbifera (L.)Crantz

X

Cardamine impatiens L.

X

Cardaria draba (L.)Desv.

ΛΚ

Cardopatum corymbosum Pers.

B

Carduus candicans Waldst.& Kit.

Ν

Carduus tmoleus Βoiss.

Σ

Carlina vulgaris L.

Carex distans L.

B

Carex ovalis Good

Π

Carex punctata Gaudin

Carex remota L.

Carex serotina Merat

Carex spicata Hudson

Carex sylvatica Hudson

Carpinus betulus L.

Eχ, A, Δα

Carpinus orientalis Miller

X, Eχ, Π, Α, Δα, Μετ, Αρ, Σ

Castanea sativa Mill.

Σ

Celtis australis L.

Ν, Νυ, Σ

Centaurea calcitrapa L.

B

Centaurea cuneifolia Sibth.& Sm.

ssp.pallida (Friv.)Hayek

Centaurea cuneifolia Sibth.& Sm.

ssp.sublanata (DC)Hayek

Ν

Centaurea cyanus L.

A, Δα

Centaurea salonitana Vis.

N

Centaurea solstitialis L.

B

Centaurea stenolepis A.Kerner

ssp.razgradensis (Velen.)Stoj.& Acht.

X, Eχ

Centaurium erythraea Rafn.

ssp.erythraea

Centaurium erythraea Rafn.

ssp.rumelicum (Velen.)Melderis

X, N

Centaurium pulchellum (Swartz)Druce

N

Cephalanthera epipactoides Fisch.& C.A.Meyer

A

Cephalanthera rubra (L.)L.C.M.Richard

N

Cephalaria flava (Sibth.& Sm.)Szabo

N

Cerastium banaticum (Rochel)Stendel

ssp.banaticum

Eχ, N, Π

Cerastium brachypetalum Pers.

ssp.roeseri

Ν, Νυ, Α, Σ

Cerastium rectum Friv.

ssp.petricola (Pancic)Gaertner

 

Cercis siliquastrum L.

Ν, Μετ, Αρ

Ceterach officinarum DC.

N

Chaerophyllum aureum L.

Chaerophyllum temulentum

Chamaecytisus absinthoides (Janka)Kuzmarov

Chamaecytisus albus (Hacq.)Rothm.

Chamaecytisus austriacus (L.)Link

X

Chamaecytisus eriocarpus (Boiss.)Rothm.

X

Chamaecytisus hirsutus (L.)Link

ssp.ciliatus (Wahlenb.)Strid

X

Cheilanthes persica (Bory)Mett.ex Kuhn

N

Chenopodium botrys L.

N

Chenopodium vulgare L.

Δα

Chondrilla juncea L.

B

Chrozophora tinctoria (L.)Juss.

Μετ

Cichorium intybus L.

X, Λ, Β, Μα

Cionura erecta (L.)Griseb.

N, B, Δα

Circaea luteliana L.

Cirsium apendiculatum Griseb.

Cirsium creticum (Lam.)D’Urv.

 

Cistus incanus L.

ssp.incanus

X, Eχ, N, Μα, Α

Cistus laurifolius L.

Δα, Μετ, Αρ

Cistus parviflorus Lam.

Σ

Cistus salvifolius L.

Α, Δα, Σ

Citrullus colocynthis (L.)Schrader

B

Clematis flammula L.

B

Clematis vitalba L.

X, Eχ, Ν, Δ, Λ, Β, Μ, Α, Ε, Δα, Σ, Αρ, Μετ

Clinopodium vulgare L.

Eχ, N

Colchicum neapolitanum (Ten.)Ten.

X

Colutea arborescens L.

Nυ, Α, Δα, μετ, Αρ, Ν

Conium maculatum L.

B

Consolida regalis S.F.Gray

ssp.paniculata (Host & Soo)

Π

Conyza canadensis (L.)Crong

B

Convolvulus arvensis L.

X, N

Convolvulus cantabrica L.

N, Π, Α

Cornus mas L.

Α, Μετ, Αρ, Εχ, Δα

Cornus sanguinea L.

X, N

Coronilla cretica L.

N

Coronilla emerus L.

ssp.emeroides (Boiss.& Spruner)Hayek

Ν, Α, Δα, Αρ, Μετ

Coronilla scorpioides (L.)Koch

N

Coronilla varia L.

X, Eχ, Π, Σ

Coronopus squamatus (Forskal)Ascherson

N

Corydalis densiflora J.& C.Presl

N

Corylus avellana L.

X, Eχ, Δα, Αρ

Corylus colurna L.

Mετ, Αρ

Corynephorus divaricatus (Poiret)Breistr.

 

Cotinus coggygria Scop.

Α, Δα, Μετ, Λ

Cotoneaster integgerimus Medicus

X, Eχ

Cotoneaster nebrodensis (Guss.)C.Koch

Crataegus azarolus L.

Δ

Crataegus monogyna Jacq.

Δα, Μετ, Αρ, Χ, Ν, Α

Crepis biennis L.

N, B

Crepis conyzifolia (Gouam)A.Kerner

X

Crepis foetida L.

ssp.rhoeadifolia (Bieb.)Celak

B

Crepis sancta (L.)Babcock

Ν

Crocus flavus Weston

X, A

Crocus veluchensis Herbert

X

Crucianella angustifolia L.

N, Σ

Crucianella graeca Boiss.

N

Crucianella latifolia L.

N

Cruciata laevipes Opiz

Eχ, Δα

Crupina vulgaris Cass.

N

Cuscuta approximata

Σ

Cuscuta monogyna Vahl

B

Cupressus arizonica E.L.Green

Μα, ΛΚ (Εισαγόμενο)

Cupressus sempervirens L.

Μα, Δα

Cyclamen hederifolium Aiton

X, N

Cynanchum acutum L.

B

Cynodon dactylon (L.)Pers.

Δ, Β

Cynoglossum officinale L.

X

Cyperus capitatus Vandelli

B

Cyperus longus L.

N

Cystopteris fragilis (L.)Benth

X, Εχ, Σ

 

 

Dactylis glomerata L.

Δα

Dactylorhiza cordigera (L.)R.Br.

X

Danthonia decumbens (L.)DC

Εχ

Daphne mezereum L.

X

Datura stramonium L.

B

Daucus carota L.

Εχ, Β, Ν

Daucus guttatus Sibth.& Sm.

Β

Desmazeria rigida (L.)Tutin

ssp.rigida

N

Deschampsia flexuosa (L.)Trin.

Εχ

Dianthus armeria L.

Εχ

Dianthus corymbosus Sibth.& Sm.

N

Dianthus cruentus Griseb.

ssp.cruentus

Εχ

Dianthus cruentus Griseb.

ssp.turcicus (Velen.)Stoj.& Acht.

Π

Dianthus gracilis Sibth. & Sm.

ssp.drenowskianus (Rech fil.)Strid

X, Εχ

Dianthus gracilis Sibth. & Sm.

ssp.gracilis

Π, Σ

Dianthus gracilis Sibth. & Sm.

ssp.xanthianus (Davidov)Tutin

N

Dianthus giganteus D’Urv

ssp.giganteus

A

Dianthus pallens Sibth.& Sm.

B

Dianthus pinifolius Sm.

ssp.pinifolius

Eχ, A, Σ

Dianthus pinifolius Sm.

ssp.serbicus Wettst.

K

Dianthus pinifolius Sm.

ssp.temuicaulis (Turill)Strid

Εχ

Dianthus superbus L.

ssp.superbus

X

Digitalis lanata Ehrh.

Χ, Εχ, Α, Ν

Digitalis viridiflora Lindley

Χ, Εχ

Digitaria ciliaris (Retz.)Koeler

B

Diotis maritima

ΔΕ

Dittrichia viscosa (L.)W.Greuter

Β, Με

Doronicum austriacum Jacq.

Χ, Π

Dorycnium hirsutum (L.)Ser.

N

Dorycnium pentaphyllum Scop.

ssp.herbaceum (Vill.)Rouy

X

Dracungulus vulgaris Schott

Σ

Dryopteris filix-mas (L.)Schott

Εχ

 

 

Echinops sphaerocephalus L.

ssp.albidus (Boiss.& Spruner)Kozuharov

 

Εχ

Echium italicum L.

X

Echium vulgare L.

Χ, Ν, Α

Eleocharis palustris (L.)Roemer & Schultes

Εχ

Elymus caninus (L.)L.

Εχ

Elymus elongatus (Host)Runemark

B, ΔΕ

Εlymus farctus (Viv.)Runemark ex Melderis

B

Elymus hispidus (Opiz)Melderis

ssp.varnensis (Velen.)Melderis

B

Ephedra distachya L.

Δ, Λ

Εphedra fragilis Desf.

ssp.campylopoda (C.A.Meyer)Ascher.& Graebn.

N

Ephedra major Host.

ssp.procera (Fischer & C.A.Meyer)Markgraf

N

Epilobium angustifolium L.

X, Π

Epilobium hirsutum L.

Εχ, Π, Ν

Epilobium lanceolatum Sebast.& Mauri

Εχ, Π

Epilobium montanum L.

Εχ, Π

Epilobium obscurum Schreder

Εχ, Σ

Epilobium parviflorum Schreder

Εχ

Epilobium roseum Schreder

Εχ

Equisetum arvense L.

N

Equisetum telmateia Ehrh.

Δ

Erica arborea L.

Ν, Μα, Α, Δα, Σ

Erica manipuliflora Salisb.

Ν, Α, Δα, Σ

Erigeron acer L.

Εχ

Eriolobus trilobatus (Poiret)Roemer

A

Erodium ciconium (L.)L’Her

N, ΛΚ

Erodium cicutarium L’Her

Ν, Β

Εrophila verna (L.)Chevall

ssp.verna

N

Εruca sativa Miller

Λ

Eryngium maritimum L.

Β, ΔΕ, Δ

Erysimum cheirii (L.)Crantz

ΛΚ

Erysimum diffusum Ehrh.

N, B, Με

Erysimum drenowskii Degen

X

Erysimum horizontale Candurgy

Σ

Erythronium dens-canis L.

Π

Eupatorium cannabinum L.

Εχ

Εuphorbia amygdaloides L.

ssp.amygdaloides

Εχ

Εuphorbia characias L.

ssp.wulfenii (Hoppe ex Koch)A.R.Sm.

N

Εuphorbia cyparissias L.

X, N

Εuphorbia deflexa Sibth.& Sm.

Σ

Εuphorbia falcata L.

N

Εuphorbia helioscopia L.

Λ

Εuphorbia myrsinites L.

ssp.myrsinites

Ν, ΛΚ, Μα

Εuphorbia paralias L.

Δ, Λ, Β, ΔΕ

Εuphorbia peplis L.

Δ, Λ, Β

Εuphorbia peplus L.

N

Εuphorbia seguieriana Nicker

ssp.niciciana (Borday ex Novak)Rech.

Εχ, Ν

Euphorbia stricta L.

Εχ

Euphorbia taurinensis All.

N

Euphrasia pectinata Ten.

Εχ

Euphrasia rostkoviana Hayek

Εχ

 

 

Fagus sylvatica L

ssp.orientalis (Lipsky)Popl.

Π, Δα

Fagus sylvatica L.

ssp.sylvatica

Χ, Εχ

Fagus X moesiaca (K.Maly)Czecz.

Νυ

Ferula communis L.

N

Ferulago campestris (Besser)Grec.

N

Ferulago sylvatica (Besser)Reichenb.

ssp.confusa (Velen.)Hartvig

Εχ, Ν

Festuca gigantea (L.)Vill.

Εχ

Festuca heterophylla Lam.

Εχ

Festuca taurica (Heckel)A.Kerner ex Trautv.

N

Festuca ovina L.

Δα

Ficus carica L.

Χ, Μα, Εχ

Filago arvensis L.

Εχ

Filago gallica L.

 

Filago minima (Sm.)Pers.

Εχ

Filago vulgaris Lam.

Εχ

Fragaria moschata Duchense

A

Fragaria vesca L.

X

Frangula alnus Miller

Δ

Fraxinus angustifolia Vahl.

ssp.oxycarpa (Willd.)Franco & Rocha

Ε, Δα, ΔΕ, Δ, Β, Α, Μ

Fraxinus ornus L.

Εχ, Ν, Α, Δα, Μετ, Σ, Με

Fritillaria graeca Boiss.& Spruner

A

Fumana procumbens (Dunal)Gren.& Gordon

B

Fumana thymifoilia (L.)Spach

N

Fumaria officinalis L.

ssp.officinalis

N

Fumaria rostellata Knaf

Λ

 

 

Gagea arvensis (Pers.)Dumort

A

Galega officinalis L.

Εχ

Galeopsis angustifolia Ehrh.

N

Galeopsis tetrahit L.

Εχ

Galinsoga parviflora Cav.

Εχ

Galium agrophilum Krendl

Εχ

Galium album Miller

Δα

Galium anisophyllon Vill.

ssp.plaebejum (Boiss.& Heldr.)Ehrend.

Σ

Galium aparine L.

B

Galium asparagifolium Boiss.& Heldr.

N

Galium capreum Krendl

Σ

Galium hellenicum Krendl

Χ, Εχ, Π

Galium elongatum C.Presl

N

Galium molugo L.

N

Galium odoratum (L.)Scop.

X

Galium rhodopaeum Velen.

N

Galium rotundifolium L.

Σ

Galium rivale (Sibth.& Sm.)Griseb.

N

Galium samothracicum Rech.

Σ

Galium setaceum Lam.

N

Galium verticillatum Danth.

N, Σ

Galium verum L.

ssp.verum

Χ, Εχ, Α, Σ

Genista carinalis Griseb.

Α, Δα, Σ

Genista lydia Boiss.

X, Δα, Π

Genista sagitalis L.

X

Gentiana asclepiadea L.

X, Εχ

Gentianella bulgarica (Velen.)Holub

Π

Geranium lucidum L.

Ν, Σ

Geranium macrorrhizum L.

Χ, Ν, Π

Geranium molle L.

ΛΚ, Σ

Geranium purpureum Vill.

N

Geranium pusillum L.

N

Geranium robertianum L.

Χ, Ν, Π

Geranium rotundifolium L.

N, A

Geranium sanguineum L.

X

Geum rhodopaeum Stoj.& Stef.

X

Geum rhodopaeum Stoj.& Stef. X Geum coccineum Sm.

X

Geum urbanum L.

Εχ

Gladiolus italicus Miller

N

Glaucium flavum Grantz

Β, ΛΚ

Glaucium leiocarpum Boiss.

B

Gnaphalium luteoalbum L.

B

Gnaphalium sylvaticum L.

Εχ

Goniolimon collinum (Griseb.)Boiss.

N, B

Goniolimon dalmaticum (C.Presl)Reichenb.

 

Gratiola officinalis L.

Εχ

Gymnadenia conopsea (L.)R,Br.

X

Gypsophila muralis L.

 

 

Haberlea rhodopensis Friv.

N

Hainardia cylindrica (Willd.)W.Greuter

Β

Halimione portulacoides (L.)Aellen

Δ, Λ, Β, ΔΕ

Ηalocnemum strobilaceum

Δ, ΔΕ

Hedera helix L.

ssp.helix

Δ, Δα, Αρ, Ν, Λ, Β, Μετ

Helianthemum canum (L.)Baumg.

N

Helianthemum nummularium (L.)Miller

Π, Χ, Ν

Ηelianthemum salicifolium (L.)Miller

N

Heliotropium europaeum L.

B

Heliotropium suaveolens Bieb.

B

Heracleum sphondylium L.

ssp.ternatum

Χ, Δα

Ηerniaria degenii

Σ

Herniaria incana Lam.

N

Hesperis laciniata All.

N

Hieracium dolopicum Freyn.& Sint.

N

Hieracium hoppeanum Schultes

ssp.testimoniale Nageli ex Peter

Π

Hieracium olympicum Boiss.

Εχ, Α

Ηieracium pannosum Boiss.

Εχ, Σ

Ηieracium pavichii Heuffel

Εχ

Hieracium praealtum Vill.ex Gochnat

N

Hieracium sparsum Friv.

Εχ

Hirschfeldia incana (L.)Langeze-Fossat

B

Holcus lanatus L.

Δα, Εχ

Holcus mollis L.

Hordeum marinum Hudson

B

Hordeum murinum L.

B, N

Humulus lupulus L.

Ν, Δ, Λ, Β

Hymenocarpus circinatus (L.)Savi

N

Ηypericum athoum Boiss.& Orph.

Σ

Hypericum aucheri Jaub.& Spach

Ν, Π

Hypericum cerastoides (Spach)N.Robson

Χ, Εχ, Α, Σ

Ηypericum linarioides Bosse

Π

Hypericum montbretii Spach

Χ, Εχ, Ν, Π

Hypericum olympicum L.

Χ, Δ, Λ, Β, Π, Σ

Hypericum perforatum L.

X, Εχ, Ν, Π, Α

Ηypericum quadrangulum L.

Εχ

Hypecoum imberbe Sibth.& Sm.

Λ

Ηypochoeris radicata L.

Β

 

 

Ιberis pruitii Tineo

N

Impatiens noli-tangere L.

X

Inula conyza (Gress.)Meik.

Εχ

Inula ensifolia L.

 

Inula verbascifolia (Willd.)Hausskn.

ssp.aschersoniana (Janka)Tutin

N

Iris germanica L.

A

Iris pseudacorus L.

B

Iris reichenbachii Heuffel

N

 

 

Jasione heldreichii Boiss.& Orph.

Εχ, Β, Π

Jasminum fruticans L.

Δα, Ν

Jovibarba heuffelii (Schott)A.& D.Love

Χ, Εχ, Ν, Π

Juglans regia L.

Εχ, Β, Π, Σ

Juncus acutus L

N, B, M

Juncus articulatus L.

Εχ

Juncus bufonius L.

Εχ, Ν

Juncus capitatus Weigel.

N

Juncus compressus Jacq.

Εχ

Juncus conglomeratus L.

Εχ

Juncus effusus L.

Εχ

Juncus gerardii Loisel.

B

Juncus inflexus L.

N

Juncus maritimus Lam.

Εχ, Λ, Β

Juncus ranarius Song.& Perz.

B

Juncus subulatus Forskal

N

Juncus tomasii Ten.

X

Juniperus communis L.

ssp.communis

 

X, Εχ, Μετ

Juniperus excelsa Bieb.

N, Σ

Juniperus foetidissima Willd.

Σ, Α

Juniperus oxycedrus L.

ssp.oxycedrus

Μα, Δα, Μετ, Ν, Με, Α, Σ, Αρ

Jurinea mollis (L.)Reichenb.

ssp.anatolica (Boiss.)Stoj.& Stefanov

Εχ

 

 

Knautia arvensis (L.)Coulter

Εχ

Knautia integrifolia (L.)Bertol.

N

Koeleria cristata (L.)Pers.

Εχ, Δα

Koeleria glaucovirens Domin

N

Koeleria lobata (Bieb.)Roemer & Schultes

Π, Σ

Koeleria nitidula Velen.

N

 

 

Lactuca saligna L.

B

Lactuca serriola L.

B

Lactuca viminea (L.)J.& C.Presl

B, N

Lamium amplexicaule L.

ssp.amplexicaule

Ν, Λ

Lamium garganicum L.

ssp.laevigatum Arcangeli

N

Lavatera punctata All.

X

Lavatera thuringiaca L.

X

Lathyrus aphaca L.

N

Lathyrus cicera L.

N

Lathyrus niger (L.)Bernh.

Εχ, Δα

Lathyrus setifolius L.

N

Lathyrus sphaericus Retz.

N

Lemna minor L.

Δ, Β, Μ, Ε, ΔΕ

Lepidium graminifolium L.

N

Legousia speculum-veneris (L.)Chaix

B

Leonurus cardiaca L.

Εχ

Leucanthemum praecox (Horvatic)Horvatic

Εχ

Leucojum aestivum L.

Λ

Leymus racemosus (Lam.)Tzvelev

ssp.sabulosus (Bieb.)Tzvelev

B

Ligustrum vulgare L.

A, Δα

Lilium candidum L.

Εχ

Lilium rhodopaeum Delip

X

Linaria angustissima (Loisel)Borday

N

Linaria genistifoilia (L.)Miller

N, X, Εχ, Π

Linum hirsutum L.

ssp.hirsutum

Εχ

Linum hirsutum L.

ssp.spathulatum (Halacsy & Bald.)Hayek

N

Linum nodiflorum L.

N

Linum strictum L.

ssp.corymbosum (Reichenb.)Rouy

N

Linum tauricum Willd.

N

Linum tenuifolium L.

Εχ, Ν

Limonium bellidifolium (Gouan)Dumort.

Β, ΔΕ

Limonium gmelinii (Willd.)D.Kuntze

Β, ΔΕ

Limonium oleifolium Miller

B

Limonium vulgare Miller

Δ, Λ

Lolium perenne L.

B

Lolium rigidum Gaudin

ssp.lepturoides (Boiss.)Semen & Mauricio

B

Lolium rigidum Gaudin

ssp.rigidum

B

Lolium temulentum L.

B

Lonicera etrusca Santi

Δα, Σ

Loranthus europaeus L.

A

Lotus angustissimus L.

N

Lotus aegaeus (Griseb.)Boiss.

N

Lotus corniculatus L.

Εχ

Lotus tenuis Waldst.&Kit.ex Willd.

B, X

Lunaria annua L.

ssp.pachyrhiza (Borday)Hayek

N

Luzula luzuloides (Lam.)Dandy & Wilm.

Εχ

Lychnis coronaria (L.)Desr.

Χ, Εχ, Α, Δα

Lychnis viscaria L.

ssp.atropurpurea (Griseb.)Chater

X

Lysimachia atropurpurea L.

Π

Lysimachia nummularia L.

Χ, Εχ

Lysimachia punctata L.

Χ, Εχ, Π

Lythrum hyssopifolia L.

Β

Lythrum salicaria L.

Εχ, Ν, ΛΚ, Μ

 

 

Μalcolmia chia (L.)DC

Μα

Malcolmia orsiniana (Ten.)Ten.

ssp.angulifolia (Boiss.& Orph.)Stork

N

Malus dasyphylla Borkh.

Εχ

Μalus sylvestris Miller

Malva sylvestris L.

B, A

Maresia nana (DC)Batt

B

Matricaria chamomila L.

Λ, ΛΚ

Matricaria trichophylla (Boiss.)Boiss.

X

Matthiola fruticulosa (L.)Maire

ssp.valesiaca (Gay ex Gaudin)P.W.Baley

N

Medicago arborea L.

ΛΚ

Medicago coronata (L.)Bartal

N

Medicago disciformis DC.

N

Medicago globosa C.Presl.

N

Medicago littoralis Rohle ex Loisel

B

Medicago marina L.

Δ, Λ, Β

Medicago minima (L.)Bartal

N

Medicago rigidula (L.)All.

B

Medicago sativa L.

ssp.sativa

N, A

Medicago scutellata (L.)Miller

B

Melica ciliata L.

N, Δα

Melitis melisophyllum L.

ssp.albida (Guss.)P.W.Ball

X

Melilotus alba Medicus

N, B

Melilotus indica (L.)All.

N

Melilotus neapolitana Ten

 

Melissa officinalis L.

ssp.altissima (Sm.)Arcang.

Εχ

Mentha longifolia (L.)Hudson

Εχ, Α, Δα, Ν

Mentha pulegium L.

Β, ΔΕ

Mercurialis annua L.

N

Micromeria dalmatica Bentham

Εχ

Micromeria (Satureja) juliana (L.)Bent.ex Reichen.

N

Micromeria (Satureja) nervosa (Desf.)Bent.

N

Milium effusum L.

Εχ

Minuartia anatolica (Boiss.)Woronow

N

Minuartia garckeana (Ascherson & Sint.)Mattf.

Π, Κ

Minuartia globulosa (Labill.)Schintz.& Thell.

N

Minuartia glomerata

A

Minuartia greuteriana

Δα

Minuartia hirsuta (Bieb.)Hand.-Mazz.

ssp.falcata

Π

Minuartia mediterranea (Link)K.Maly

N

Minuartia recurva (All.)Schinz.& Thell.

ssp.condensata (C.Presl)Greuter & Burget

Εχ, Σ

Minuartia recurva (All.)Schinz.& Thell.

ssp.recurva

Εχ

Minuartia setacea (Thuill)Hayek

N

Misopates orontium (L.)Rafin.

N

Molinia caerulea (L.)Moench

 

Morus alba L.

Δ, Λ, Β

Μorus nigra L.

Δ, Λ

Muscari botryoides (L.)Miller

A

Muscari commutatum Guss.

N

Muscari comosum (L.)Miller

X, N

Muscari neglectum Guss.

Ν, ΛΚ, Μ

Myosotis laxa Lehm.

ssp.caespitosa (C.F.Schultz)Nordh.

Εχ

Myosotis nemorosa Besser

Π

Myosotis sicula Guss.

B

Myosotis sylvatica Ehrh.ex Hoffm.

ssp.cyanea (Boiss.& Heldr.ex Hayek)Vesterg.

Δα, Εχ, Π

Myosoton aquaticum (L.)Moench

N

Μyriophyllum spicatum L.

ΔΕ, Ε, Β

Myriophyllum verticillatum L.

M

Myrrhoides nodosa (L.)Cannon

N

Myrtus communis L.

Σ

 

 

Νerium oleander L.

Σ

Nigella arvensis L.

ssp.arvensis

N, B

Nuphar lutea (L.)Sibth.& Sm.

M

Nymphaea alba L.

Δ, Μ, Ε, ΔΕ

 

 

Οenanthe banatica Heuffel

Εχ

Oenanthe pimpinelloides L.

B

Oenothera biennis L.

X

Oenothera erythrosepala Borday

X

Olea europaea L.

ssp.oleaster

N, Σ

Onobrychis aequidentata (Sibth.& Sm.)D’Urv.

N

Onobrychis arenaria (Kit.)DC.

ssp.lasiostachya (Boiss.)Hayek

N

Onobrychis caput-galli (L.)Lam.

N

Ononis arvensis L.

N

Ononis reclinata L.

N

Onosma heterophylla Griseb.

B

Ophrys scolopax Cuv.

ssp.cornuta (Steven)Carnuy

N

Ophrys sphegodes Miller

ssp.mammosa (Desf.)Soo ex Nelson

N, B

Orchis coriophora L.

ssp.fragrans (Pollini)Sudre

N

Orchis laxiflora Lam.

B

Orchis mascula (L.)L.

A

Orchis pallens L.

Σ

Orchis punctulata Steven ex Lindlay

A

Orchis simia Lam.

A

Orchis tridentata Scop.

N

Origanum heracleoticum L.

N

Origanum vulgare L.

ssp.vulgare

Εχ

Orlaya daucorlaya Murb.

Εχ

Orlaya grandiflora (L.)Hoffm.

N

Orlaya kochii Heywood

N

Ornithogalum pyrenaicum L.

N

Ornithogalum sibthorpii Greuter

Β, ΛΚ, Α

Οrobanche alba

Σ

Orobanche caryophyllacea Sm.

Εχ

Orobanche crenata Forskal

N

Orobanche ramosa L.

ssp.ramosa

N

Orobanche reticulata Wallr.

N

Ostrya carpinifolia Scop.

Εχ

Osyris alba L.

N

Oxalis acetosella L.

X

Oxalis corniculata L.

Εχ, Ν

 

 

Paliurus spina-cristi Miller

Εχ, Χ, Β, Μ, Μα, Α, Αρ, Δα, Ν, Μετ

Pallenis spinosa (L.)Cass.

 

Pancratium maritimum L.

Δ, ΔΕ, Λ, Β

Papaver dubium L.

ssp.lecoqii (Lammotte)Syme

Εχ

Papaver rhoeas L.

X, Εχ, Ν

Parapholis incurva (L.)C.E.Hubberd

B

Parentucellia latifolia (L.)Caruel

N

Parietaria officinalis L.

Εχ, Ν

Paronychia cephalotes (Bieb.)Besser

N

Periploca graeca L.

Ν, Μ, Δα, Β

Persicaria maculosa S.F.Gray

Persicaria mitis (Schrank)Assenov

N

Petasites hybridus (L.)Gaert.,Meyer & Schreb.

ssp.ochroleucus (Boiss.& Heldr.)Sourek

Χ, Εχ

Petrorhagia glumacea (Chaub.& Bory)P.W.Ball &

Heywood

N

Petrorhagia thessala (Boiss.)P.W.Ball & Heywood

Εχ, Ν

Peucedanum austriacum (Jacq.)Koch

 

Peucedanum officinale L.

X

Phillyrea latifolia L.

Α, Δα, Μετ, Σ, Ν, Με

Phleum arenarium L.

B

Phleum montanum Koch

Π

Phleum pratense L.

Β, Δα

Phleum subulatum (Savi)Ascherson & Graebn.

N

Phlomis tuberosa L.

B

Phragmites australis (Cav.)Trin,ex Streud.

Ν, Β, Μ, Ε, Λ, ΔΕ

Physalis alkekengi L.

N

Phytolacca americana L.

Δ, Λ, Β

Picris hieracioides L.

ssp.hieracioides

N

Picris pauciflora Willd.

N

Pimpinella tragium

ssp.tragium

Σ

Pinus brutia Ten.

Εχ, Λ, Π, Α, Δα, Σ, Αρ

Pinus halepensis Miller

ΛΚ (Εισαγόμενο)

Pinus nigra Arnold

ssp.pallasiana

Εχ, Π, Α, Δα, Αρ

Pinus pinaster Aiton

ssp.atlantica H.del Villar

Λ, Β, ΛΚ, Α, Μα (Εισαγόμενο)

Pinus pinea L.

ΛΚ, Μα, Με (Εισαγόμενο)

Pinus sylvestris L.

X, Π

Piptatherum holciformis (Bieb.)Roemer & Schultes

N

Piptatherum miliaceum (L.)Cosson

B

Piptatherum thomasii (Duby)Kunth

N

Pistacia terebinthus L.

Ν, Α, Δα, Μετ, Σ

Pisum sativum L.

ssp.elatius (Bieb.)Ascherson & Graebn.

N, A

Plantago afra L.

N

Plantago arenaria Waldst.& Kit.

B

Plantago coronopus L.

B

Plantago holosteum

Σ

Plantago lagopus L.

B

Plantago lanceolata L.

B

Platanus orientalis L.

Εχ, Ν, Δ, Β, Κ, ΔΕ, Ε, Μετ, Σ, Αρ, Α

Poa alpina L.

ssp.insularis (Parl.)Hayek

N

Poa bulbosa L.

ssp.vivipara (Koeler)Arcangeli

N

Poa compressa L.

Εχ

Poa nemoralis L.

Εχ

Polygala anatolica Boiss.& Heldr.

X

Polygala major Jacq.

Εχ

Polygonum arenarium Waldst.& Kit.

ssp.pulchellum (Loisel)D.A.Webb & Chater

B

Polygonum lapathifolium L.

X, N

Polygonum maritimum L.

Β, ΔΕ

Polygonum persicaria L.

X

Polypodium vulgare L.

ssp.australe (Fee)Greuter & Burget

Π, Χ, N

Polypogon maritimus Willd.

ssp.subspathaceus (Reg.)Bonnier & Layens

B

Polypogon monspeliensis (L.)Desf.

B

Populus alba L.

Ν, Δ, Λ, Β, Μ, Α, Δα, Μετ, Αρ

Populus nigra L.

Χ, Ν, Β, Α, Δα, Μετ, Αρ

Populus tremula L.

Χ, Π

Potamogeton natans L.

B, M

Potamogeton nodosus Poiret

M

Potentilla argentea L.

Χ, Εχ

Potentilla erecta (L.)Rauschel

X

Potentilla geoides Bieb.

ssp.halacsyana

Σ

Potentilla geoides Bieb.

ssp.regis-borisii (Stoj.)Strid

Εχ

Potentilla haynaldiana Janka

Εχ

Potentilla inclinata Vill.

X

Potentilla recta L.

Χ, Ν

Potentilla reptans L.

Χ, Εχ

Prunella laciniata (L.)L.

A, X, N

Prunella vulgaris L.

Α, Εχ

Prunus avium (L.)L.

Χ, Εχ, Π

Prunus cerasifera Ehrh.

Χ, Λ, Α, Δα, Μετ, Αρ

Prunus spinosa L.

Χ, Λ, Α, Δα, Μετ, Σ, Αρ

Psoralea bituminosa L.

N

Pteridium aquilinum (L.)Kuhn

Χ, Εχ, Π, Δα, Μετ, Σ

Pterocephalus papposus (L.)Coulter

N

Puccinelia distans (L.)Parl.

ssp.distans

Δ, Β

Puccinelia festuciformis (Host)Parl

ΔΕ

Pulicaria dysenterica (L.)Bernh.

 

Pyrus amygdaliformis Vill.

Χ, Ν, Λ, Β, Μ, Μα, Α, Δα, Μετ, ΛΚ, Σ, Αρ

Pyrus caucasica

A, Δα, Μετ, Αρ

Pyrus pyraster Burgsd.

Χ, Α, Δα, Μετ, Αρ

 

 

Quercus cerris L.

Β, Π, Α, Δα, Μετ, Αρ

Quercus coccifera L.

Ν, Β, Νυ, Α, Σ

Quercus dalechampii Ten.

Δα, Μετ, Σ

Quercus ilex L.

Σ

Quercus ithaburensis

ssp.macrolepis

A

Quercus frainetto Ten.

Χ, Εχ, Α, Δα, Μετ, Σ, Αρ

Quercus pedunculiflora C.Koch

Δ, Λ

Quercus petraea (Matt.)Liebl.

ssp.medwediewii (A.Camus)Menitsky

Εχ

Quercus polycarpa Schur

Π

Quercus pubescens Willd.

Ν, Λ, Β, Π, Νυ, Α, Δα, Μετ, Σ, Αρ

 

 

Radiola linoides Roth

Εχ

Ranunculus ficaria L.

ssp.calthiformis (Reichenb.)Arcangeli

ΛΚ, Α

Ranunculus fluitans

ΔΕ, Ε

Ranunculus fontanus C.Presl

Εχ

Ranunculus gracilis

A

Ranunculus marginatus D’Urv.

B

Ranunculus millefoliatus

A

Ranunculus neapolitanus Ten.

N

Ranunculus polyanthemos Boreau

Εχ

Ranunculus sardus Crantz

B

Ranunculus sartorianus

Σ

Ranunculus spruneranus Boiss.

N

Ranunculus subomophyllus

A

Ranunculus trichophyllus Chaix

ssp.trichophyllus

Β, ΛΚ

Raphanus raphanistrum L.

X, B

Rhagadiolus stellatus

Δα

Rhamnus rhodopaeus Velen.

N

Rhinanthus rumelicus Velen.

Εχ

Rhus coriaria L.

Δα, Μετ, Α

Robinia pseudoacacia L.

Π, Β (Εισαγόμενο)

Rorippa thracica (Griseb.)Fritsch

Χ, Εχ

Rosa agrestis Savi

X

Rosa arvensis Hudson

Εχ

Rosa canina L.

Χ, Μα, Α, Δα, Αρ, Μετ

Rosa gallica L.

Α, Δα, Αρ, Μετ

Rosa heckeliana Tratt.

Χ, Π

Rosa jundzilii Besser

Εχ

Rosa pendulina L.

X

Rostraria cristata (L.)Tzvelev

Εχ

Rubia tinctorum L.

Εχ

Rubus caesius L.

M

Rubus canescens DC.

Σ

Rubus discolor Weihe & Nees

Εχ

Rubus fruticosus L.

X

Rubus hirtus Waldst.& Kit.

Εχ

Rubus idaeus L.

Χ, Π

Rubus ulmifolius Scott.

Μ, Δα, Αρ, Β, Α, Μετ, Σ

Rumex acetosella L.

ssp.acetoselloides (Balansa)Nijs

Εχ, Ν, Π, Α

Rumex conglomeratus Murray

Εχ

Rumex cristatus DC.

Ν, Π

Rumex patientia L.

M, Μα

Rumex pulcher L.

ssp.divaricatus (L.)Marb.

N

Ruppia maritima

ΔΕ

Ruscus aculeatus L.

Ν, Β, Δα, Λ, Β

 

 

Sagina procumbens L.

Εχ

Salicornia europaea L.

Β, Δ, ΔΕ

Salicornia radicans

ΔΕ

Salsola kali L.

B

Salvia amplexicaulis Lam.

Εχ

Salvia argentea L.

N

Salvia glutinosa L.

Χ, Εχ

Salvia officinalis L.

Σ

Salvia sclarea L.

Εχ, Π, Ν

Salvia triloba L.

A

Salvia verticillata L.

X, Εχ

Salix alba L.

ssp.alba

Χ, Εχ, Ν, Δ, Νυ, Μ, Α, Δα, Β, Αρ, Με

Salix amplexicaulis Bory & Chaub.

Εχ

Salix caprea L.

X

Salix cinerea L.

A, Δα

Salix fragilis L.

M

Salix purpurea L.

ssp.purpurea

Χ, Ν, Α, Δα, Β

Salix triandra L.

ssp.triandra

Ν, Μ, Β

Salix xanthicola Κ.Ι.Christensen

A, Δα, Με, Αρ, Κ

Sambucus ebulus L.

Χ, Ε, Ν, Β

Sambucus nigra L.

Χ, Σ

Sanquisorba minor Scop.

ssp.muricata Briq.

N

Sanicula europaea L.

Εχ

Saponaria officinalis L.

Εχ, Λ

Sarcopoterium spinosum (L.)Spach.

Ν, ΛΚ

Satureja montana L.

Εχ

Saxifgaga chrysosplenifolia Boiss.

X

Saxifgaga rotundifolia L.

ssp.rotundifolia

Π

Saxifgaga paniculata Miller

Εχ

Saxifgaga stribnii (Velen.)Podp.

N

Saxifgaga tridactylites L.

N

Scabiosa argentea L.

N

Scabiosa ochroleuca L.

Εχ

Scabiosa tenuis Spruner

X

Scabiosa triniifolia Friv.

Εχ, Ν

Scabiosa webbiana Don

Εχ

Scaligera cretica (Miller)Boiss.

N

Scandix pecten-veneris L.

Με

Schoenus nigricans L.

B

Scilla bifolia L.

Σ

Scirpus cernuus Vahl.

B

Scirpus holoschoenus L.

B, Μ, Δα

Scleranthus perennis L.

ssp.dichotomus (Schur)Nyman

Εχ

Scleranthus perennis L.

ssp.marginatus (Guss.)Nyman

Χ, Εχ, Π, Σ

Scolymus hispanicus L.

B

Scorzonera cana (C.A.Meyer)Hoffm.

N

Scorzonera hispanica L.

N

Scorzonera laciniata L.

N

Scrophularia aestivalis Griseb.

Π

Scrophularia canina L.

ssp.bicolor (Sibth.& Sm.)Greuter

 

Scrophularia laciniata Waldst.& Kit.

Π

Scrophularia scopolii Hoppe

ssp.scopolii

Χ, Εχ, Π, Σ

Scrophularia spinulescens

Σ

Scutellaria albida L.

ssp.perhispida (Bornm.)Bothmer

Εχ, Ν

Scutellaria columnae All.

ssp.columnae

N

Securigera securidaca (L.)Degen & Doerfler

N

Sedum acre L.

N

Sedum album L.

Εχ, Ν

Sedum annum

Σ

Sedum hispanicum L.

N

Sedum ochroleucum Chaix

N, K

Sedum rubens L.

N

Sedum telephium L.

ssp.maximum (L.)Krocker

Ν, Π

Selinum silaifolium (Jacq.)G.Beck

Εχ, Π

Senecio germanicus L.

Εχ

Senecio hercynicus Herborg.

Π

Senecio squalidus L.

X

Senecio vernalis Waldst.& Kit.

N

Senecio viscosus L.

Εχ

Senecio vulgaris L.

Εχ, Λ

Sempervivum marmoreum Griseb.

Εχ

Sempervivum ruthenicum

Π

Serapias vomeracea (Burm.)Briq.

A

Seseli peucedanoides (Bieb.)Koso-Polj.

Εχ

Seseli rigidum Waldst.& Kit.

Εχ

Seseli tortuosum L.

B

Sesleria robusta Schot,Nyman & Kotschy

Π

Sideritis montana L.

ssp.remota (D’Urv.)Heywood

B

Sideritis perfoliata

ssp.athoa

Σ

Silene alba (Miller)Krause

X

Silene armeria L.

Εχ

Silene conica L

ssp.subconica (Friv.)Gavioli

Ν, Δ, Λ, Β

Silene dichotoma Ehrh.

ssp.racemosa (Otth)Grebner

Εχ, Λ, Ν

Silene flavescens Waldst.& Kit.

ssp.flavescens

Εχ

Silene flavescens Waldst.& Kit.

ssp.thessalonica (Boiss.& Heldr.)Nyman

N

Silene gigantea L.

ssp.gigantea

N

Silene gigantea L.

ssp.rhodopaea (Janka)Greuter

N

Silene heuffelii Soo

X

Silene italica L.

Δα

Silene lerchenfeldiana Baumg.

Εχ, Π

Silene multicaulis Guss.

ssp.genistifolia (Halacsy)Melzheimer

Σ

Silene samothracica (Rech.fil.)Greuter

Σ

Silene saxifgaga L.

Εχ

Silene sendtneri Boiss.

ssp.balcanica (Formanek)Greuter

Εχ

Silene viridiflora L.

X, A, Σ

Silene vulgaris (Moench)Gercke

ssp.vulgaris

X

Silene waldsteinii Griseb.

Χ, Εχ, Π

Sinapis alba L.

ssp.alba

Λ

Sisymbrium polyceratium L.

N

Smilax aspera L.

Δα, Σ

Solanum dulcamara L.

Εχ, Β

Solanum eleagnifolium Cav.

B (Εισαγόμενο)

Solanum nigrum L.

B

Soldanella rhodopaea F.K.Mayer

X

Solidago virgaurea L.

Χ, Εχ, Ν, Σ

Sonchus asper (L.)Hill

Μα, Β

Sonchus oleraceus L.

Μα

Sorbus aria (L.)Crantz

ssp.aria

Εχ

Sorbus aucuparia L.

Εχ

Sorbus domestica L.

Εχ

Sorbus torminalis (L.)Crantz

Α, Με, Σ, Αρ, Δα

Sparganium erectum L.

Δ

Spartium junceum L.

Π, Μα

Sporobolus pungens (Schreder)Kunth

Δ

Spergula arvensis L.

B

Spergularia media (L.)C.Presl

B

Spergularia rubra (L.)J.& C.Presl

N, B

Spergularia salina J.& C.Presl

Δ, Λ

Stachys alpina L.

Π

Stachys angustifolia Bieb.

Εχ, Π, Β

Stachys cretica L.

ssp.bulgarica Rech.fil.

N

Stachys cretica L.

ssp.lesbiaca

Σ

Stachys germanica L.

Π

Stachys leucoglossa Griseb.

N

Stachys officinalis (L.)Trevisan

Εχ

Stachys sylvatica L.

Π

Stachys tymphaea Hausskn.

Εχ

Stachys recta L.

ssp.recta

Εχ

Stachys recta L.

ssp.subcrenata (Vis.)Brig.

N

Stellaria graminea L.

Εχ

Stellaria media (L.)Vill.

ssp.postii Holmboe

N

Sternbergia lutea (L.)Sprengel

ΛΚ

Stipa bromoides (L.)Dorfler

Δα

Streptorhamphus tuberosus (Jacq.)Grossh.

N

Suaeda maritima (L.)Dumort.

Β, ΔΕ, Δ, Λ

Suaeda splendens (Pourret)Gren.& Gordon

Β, ΔΕ

Symphyandra wanneri (Rochel)Heuffel

Εχ

Symphytum ottomanum Friv.

Εχ, Ν, Λ

Syringa vulgaris L.

Εχ, Ν

 

 

Tamarix hampeana Boiss.& Heldr.

Δ, Λ, ΛΚ

Tamarix laxa Willd.

B

Tamarix parviflora DC.

Δ, Λ, ΛΚ

Τamus communis L.

N, Δ, Β, Λ

Tanacetum corymbosum (L.)Schultz

ssp.corymbosum

Χ, Ν

Tanacetum parthenium (L.)Schultz

Εχ

Taxus baccata L.

Σ

Telekia speciosa (Schreder)Baumg.

X

Teucrium chamaedrys L.

ssp.chamaedrys

Χ, Εχ

Teucrium chamaedrys L.

ssp.lydium

Σ

Teucrium divaricatum Sieber

ssp.divaricatum

N

Teucrium montanum L.

Εχ

Teucrium polium L.

ssp.capitatum (L.)Arcangeli

X, B

Thalictrum aquilegifolium L.

X

Thalictrum minus L.

ssp.olympicum (Boiss.& Heldr.)Strid

Π

Thesium arvense Horvatovsky

B

Thesium divaricatum Mert.& Koch

Εχ

Thesium linophyllon L.

ssp.montanum Celak

Thlaspi ochroleucum Boiss.& Heldr.

N

Thlaspi perfoliatum L.

Μα

Thymus atticus Celak

Π

Thymus longicaulis C.Presl

Δα

Thymus sibthorpii Bentham

Εχ, Ν, Δα

Thymus striatus Vahl

N

Thymus thracicus Velen.

Εχ, Ν

Tilia tomentosa Moench.

Εχ

Tordylium apulum L.

Με

Tordylium maximum L.

Εχ

Torilis arvensis (Hudson)Link

N

Trachelium jacquinii (Sieber)Boiss.

ssp.rumelianum (Hampe)Tutin

N

Tragopogon dubius Scop.

B

Tragopogon porrifolius L.

ssp.porrifolius

N

Tragopogon pratensis L.

ssp.orientalis (L.)Celak

N, B

Trapa natans L.

Δ, Β, ΔΕ, Ε, Μ

Tribulus terrestris L.

B

Trifolium angustifolium L.

N, Δα

Trifolium arvense L.

Ν, Δα

Trifolium aureum Pollich

Εχ

Trifolium campestre Schreber

Εχ, Ν, Α

Trifolium dalmaticum Vis.

N

Trifolium diffusum

A

Trifolium hirtum All.

N

Trifolium hybridum L.

ssp.hybridum

Δα

Trifolium lappaceum L.

N

Trifolium multistriatum Koch

N

Trifolium pratense L.

Χ, Εχ

Trifolium scabrum L.

N

Trifolium tomentosum L.

B

Trigonella monspeliaca L.

B

Tuberaria guttata (L.)Fourr.

N, A

Tulipa australis Link

Δα

Tussilago farfara L.

X

Typha angustifolia L.

Δ, Λ, ΛΚ, Ε, ΔΕ

Typha latifolia L.

Δ, Λ, ΛΚ, Ε, ΔΕ

 

 

Ulmus minor Miller

Ν, Δ, Λ, Β, Μ, Α, ΔΕ, Ε, Σ, Μετ, Αρ

Umbilicus chloranthus Heldr.& Sart.

Μα

Urtica dioica L.

A

 

 

Vaccinium myrtillus L.

Εχ

Vaccinium uliginosum L.

ssp.microphyllum (Lange)Bocher

Π

Vaccinium vitis-idaea L.

Χ, Π

Valeriana italica

N

Valeriana montana

Εχ

Valeriana officinalis L.

ssp.collina (Wallr.)Nyman

Χ, Εχ

Valerianella coronata (L.)DC.

N

Velezia rigida L.

N

Veratrum album L.

X

Verbascum blattaria

A

Verbascum humile Janka

Π

Verbascum nigrum L.

ssp.abietinum (Bordas)Ferguson

Χ, Π

Verbascum nobile Velen.

N

Verbascum pinnatifidum Vahl.

B

Verbascum pseudonobile Stoj.& Stefanov

N

Verbascum rorripifolium (Halacsy)Ferguson

Χ, Εχ

Verbascum sinuatum L.

Με

Verbascum speciosum Schreder

ssp.speciosum

Π

Veronica arvensis L.

Σ

Veronica chamaedrys L.

ssp.chamaedrys

X

Veronica cymbalaria Bodard

N

Veronica dilenii Crantz

Εχ

Veronica hederifolia L.

Σ

Veronica sartoriana Boiss.& Heldr.

Σ

Veronica verna L.

Σ

Vicia bithynica (L.)L.

A

Vicia cracca L.

ssp.stenophylla (Velen.)Preston

X, A

Vicia grandiflora L.

A

Vicia sativa L.

ssp.sativa

N

Vincetoxicum hirundinaria Medicus

ssp.hirundinaria

X, N

Vincetoxicum hirundinaria Medicus

ssp.nivale (Boiss.& Heldr.)Markgraf

Χ, Εχ, Π

Viola canina L.

ssp.montana (L.)Hartman

X

Viola ganiatsasii Erben

X

Viola ganiatsasii Erben X Viola orbelica Pancic

X

Viola ganiatsasii Erben X Viola serresiana Erben

X

Viola ganiatsasii Erben X Viola tricolor L.

X

Viola hirta L.

X

Viola hymettia Boiss.& Heldr.

N

Viola kitaibeliana Schultes

N

Viola odorata L.

X

Viola orbelica Pancic

X

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

Π, Σ

Viola rhodopeja W.Becker

X

Viola rhodopeja W.Becker X Viola orbelica Pancic

X

Viola rhodopeja W.Becker X Viola serresiana

X

Viola riviniana Reichenb.

X

Viola serresiana Erben

X, Π

Viola tricolor L.

X

Viscum album L.

A


Μ, Α, Β, Σ