Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Επιστημονικές καταγραφές Βιβλιογραφία
Φυσική γεωγραφία
Γενική Περιγραφή 
Στοιχεία περιβάλλοντος
Κλίμα
Πολιτική Γεωγραφία
Νομός, Δήμος
Νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς
Οδικό δίκτυο
Αβιοτικά στοιχεία
Υπέδαφος
• Κλίμα
• • Τύποι κλίματος
• • Ομίχλη
• Νερά
• Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
Κατώτερη χλωρίδα
Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
Ευμεσογειακή ζώνη
Παραμεσογειακή ζώνη
• • • Υποζώνη Quercion confertae
• • Ζώνη δασών
• • Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
• Aνώτερη Χλωρίδα
• • Υδροχαρής βλάστηση
• • Βραχότοποι
• • Κατάλογος χλωρίδας 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• Πανίδα
• • Αρθρόποδα
• • Αμφίβια 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Ερπετά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • Γενικά στοιχεία
• • • Σημαντικότεροι βιοτόποι
• • • • Καλλιεργούμενες εκτάσεις
• • • • Αστικό περιβάλλον
• • • • Βραχότοποι
• • • • Δασοσκεπείς εκτάσεις
• • • • Άλλο
• • • Κατάλογος πτηνών
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ιστορικά στοιχεία
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• • Μικρά Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• Καταφύγια άγριας ζωής
Βιότοποι
Στοιχεία βιοτόπων 
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Περιγραφή δραστηριοτήτων
• • • Τεχνικά έργα
• • • Τουρισμός 
• • • Επιστημονικές καταγραφές
Βιβλιογραφία
Εικόνες

where to buy sertraline

buy sertraline online paccketto.it where to buy sertraline

Abortion Pill Online Ph

abortion pill online philippines

buy naltrexone online canada

buy naltrexone no prescription redirect buy naltrexone online

buy abortion pill kit online

can i buy the abortion pill over the counter

amoxicillin price without prescription

amoxicillin cost without insurance blog.paraleap.com buy amoxicillin without prescription

order abortion pill online usa

abortion pill kit blog.hologrambirds.com abortion pill kit

naltrexone buy uk

buy low dose naltrexone online

where can i buy naltrexone

buy low dose naltrexone canada worrywortkennels.com buy low dose naltrexone

amoxil without insurance

amoxicillin prescription no insurance

effexor

effexor

lopressor

lopressor bartnederveen.nl

lasix

lasix meganvaughan.co.uk

cefzil

cefzil customcoffeemugs.ca

xifaxan

xifaxan

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone online online

free abortion pill

abortion pill online chrissully.co.uk

where to buy abortion pill in usa

abortion pill online usa open

amitriptyline 10mg and alcohol

amitriptyline 10mg

lexapro and weed anxiety

lexapro and weed

zoloft weed and alcohol

can zoloft and weed kill you

how long does the second abortion pill take to work

how long does it take for the abortion pill take to work

prescription drug cards

cialis coupon

zofran generic name

zofran generic lawsuit website

cost of generic zofran

cost of generic zofran emedia-cs.com

venlafaxine buy online

buy venlafaxine online blog.tripcitymap.com

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online open

options for abortion

abortion options

perilax misbrug

perilax domperidone billigogkaffe.website perilax gel

Βασάρα, Ε., (1993): Ενδοπληθυσμιακή μελέτη του βατράχου Bombina variegata (Linnaeus, 1758) στην Ελλάδα. Διατριβή επί διδακτορία, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σ. 199.

Brignoli, P. M.(1976): Spiders from Greece part 9. New or intersting species of the Families Leptonetidae, Dysderidae, Pholcidae and Agelenidae (Araneae). Revue Suisse Zool., 83 (3): 539-578.

Buttle, D. (1989): Notes on Reptiles and Amphibians of Northeastern Greece and the island of Samothraki. Br. Herp. Soc. Bull., 29, pp. 49-53.

Γκεβρέκης, Ι. (1995): Προστατευόμενες φυσικές περιοχές στο Ν. Ξάνθης. Γεωτεχνική Ενημέρωση, 70, σσ. 67 - 68.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Αδημοσίευτα στοιχεία από το αρχείο παρατηρήσεων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (1994): Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας. ΕΟΕ. Αθήνα.

Grimmett, R.F.A., and T.A. Jones (1989): Important bird areas in Europe. ICBP Techn. Publ. No. 9. Cambridge.

Hacker, H. : Die Noctuidae Griechenlands (Lepidoptera, Noctuidae). Herbipoliana. Buchreihe zyr Lepidopterologie, Band 2.

Handrinos, G., and T. Akriotis (1997): The birds of Greece. Christopher Helm, London.

Hatzinikolis, E.N. (1986): The genus Tetranychus Dufour 1932, in Greece (Acari: Tetranychidae). Biol. Gallo-Hellenica, 12: 383-388

Hatzinikolis, E.N. (1986): The genus Bryobia Koch 1836, in Greece (Acari: Bryobiidae). Biol. Gallo-Hellenica, 12.: 389-393

Ingrisch, S. und Pavicevic D (1985): Zur Faunistik, Systematik und φkolischen Valenz der Orthopteren von Nordost- Griechenland. Mitt. Mόnch. Ent. Ges. 75: 45-77

JERRENTRUP, H.(1986): Okosystem Nestos - Delta: Naturliche Zonierung und Entsprechende Tiergemeinschaften, Naturschutz und Menschliche Aktivitaten im Widerspruch. Biologia Gallo-hellenica, vol. 12, pp. 315-334.

Jerrentrup, H. (1986): Τα πουλιά της περιοχής Ξάνθης - Νέστου. Θρακικά χρονικά 41: 194-211.

Κουτράκης, Μ. (υπεύθ. σύνταξης) (1996): Ειδικό διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή Στενά Νέστου (GR1120004). ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. Θέρμη. 229 σελ.

Κουτσαφτίκης, Α. (1974): Συστηματική οικολογική και ζωογεωγραφική έρευνα των Ροπαλοκέρων (Λεπιδόπτερα) της ηπειρωτικής Ελλάδος. Διατριβή επί Υφηγεσία. Αθήνα, 1974

Μαυρομμάτης, Γ. (1980): Το Βιοκλίμα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλαστήσεως. Βιοκλιματικοί χάρτες. Δασική Έρευνα, 1 (Παράρτημα), σ. 63.

Ondrias, J.C. (1968): Liste des amphibiens et des reptiles de Grè ce. Biol. Gallo-Hellenica, 1, pp. 111-135.

Sotiriou, N., Fritz, M.K. and Walletschek, H. (1987): Wetlands and forests with a flora and fauna of international importance in Northeastern Greece. Toxic. Envir. Chem., 20-21, pp. 335-343.

Sotiropoulos, K., Legakis, A. and Polymeni R-M. (1995): A review of the knowledge on the distribution of the genus Triturus (RAFINSQUE, 1815) in Greece. Herpetozoa, 8 (1/2), pp. 25-34.

Σφήκας, Γ.: Προσωπικές παρατηρήσεις και φυτοθήκη Ανθοφόρου.

Tan Kit: Προσωπικό Αρχείο

Theischinger, G. and Koutsaftikis, A. 1974 (Recd 1975): Beitrδge zur Kenntnis der Odonaten - Fauna von Griechenland (I). Biol. Gallo-Hellenika, 5 (2): 333-342

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα 1992.

Tucker, G.M., and M.F. Heath (1994): Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Conservation Series No.3. BirdLife International. Cambridge.

Vohralí k, V. and Sofianidou Th. S. (1992): Small mammals (Insectivora, Rodentia) of Thrace, Greece. Acta Univ. Carolinae Biol., 36, pp. 341 - 369.

Vohralí k, V. and Sofianidou Th. S. (1992): New records of Apodemus agrarius (Mammalia: Rodentia) in Greece and the distribution of the species in the south of the Balkans. Prague Studies in Mammalogy, I. Horà cek & V. Vohralik (eds)., Cherles Univ. Press, Praha, pp. 217-220.

Voliotis, D.: "Die Flora der Nestos-Schlucht in Griechenland", Phyton (Austria), Vol. 24, Fasc. 2, 1984.

Voliotis, D.: "Seltene und stenotope geffass pflanzen aus dem Griechischen Nestos-Tal", Linzer Biol. Beitr. 17/1, 1985.

Willemse, F.: fauna Graeciae. Catalogue of the Orthroptera of Greece I. Hellenic Zoological Society. Athens, 1984

Wolf, P. J. (1997): Kommentierte Liste der Laufkδfer (Coleoptera, Carabidae) des Falakron und Pangδon (Nordostgriechenland) sowie weiterer Aufsammlungen aus Nordgriechenland. Aus: Lienau, C. & H. Mattes (Hrsg. ) (1997): Natur und Wirtschaft in Nordost-Griechenland. Mόnster (Berichte aus den Arbeitsgebiet Entwicklugsforschung 27): 55-62.