Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 14 εγγραφές στη σελίδα:   1
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Κοινό όνομα Φωτογραφίες
1 ΑΝΟΥΡΑ Bufonidae Bufo bufο Χωματόφρυνος, Μπράσκα, Βούζα, Μπουσάκα, Ασκουβάζα  
2 ΑΝΟΥΡΑ Bufonidae Bufo viridis Πρασινόφρυνος, Ζάμπα  
3 ΑΝΟΥΡΑ Discoglosidae Bombina bombina Κοκκινομπομπίνα, Κοκκινογάστορας Φρύνος  
4 ΑΝΟΥΡΑ Discoglosidae Bombina variegata Κιτρινομπομπίνα, Κιτρινογάστορας Φρύνος
5 ΑΝΟΥΡΑ Hylidae Hyla arborea Δενδροβάτραχος  
6 ΑΝΟΥΡΑ Pelobatidae Pelobates syriacus Πηλοβατίδα, Πηλοβάτης  
7 ΑΝΟΥΡΑ Ranidae Rana balcanica Νεροβάτραχος ο Βαλκανικός  
8 ΑΝΟΥΡΑ Ranidae Rana dalmatina Πηδοβάτραχος, Ευκίνητος Βάτραχος, Ζβελτοβάτραχος
9 ΑΝΟΥΡΑ Ranidae Rana graeca Γραικοβάτραχος, Ελληνικός Βάτραχος
10 ΑΝΟΥΡΑ Ranidae Rana ridibunda Λιμνοβάτραχος, Μπάκακας, Βάθρακας
11 ΑΝΟΥΡΑ Ranidae Rana temporaria Βουνοβάτραχος
12 ΟΥΡΟΔΗΛΑ Salamandridae Salamandra salamandra Σαλαμάνδρα, Βροχαλίδα, Βρονταλίδα, Βροχαλόρα  
13 ΟΥΡΟΔΗΛΑ Salamandridae Triturus cristatus Λοφιοφόρος Τρίτωνας, Χτενοτρίτωνας  
14 ΟΥΡΟΔΗΛΑ Salamandridae Triturus vulgaris Κοινός Τρίτωνας, Τελματοτρίτωνας