Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 33 εγγραφές στη σελίδα:   1
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Κοινό όνομα Φωτογραφίες
1 ΧΕΛΩΝΕΣ Chelonidae Caretta caretta Χελώνα Καρέττα, Θαλασσοχελώνα  
2 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Anguidae Anguis fragilis Κονάκι  
3 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Anguidae Ophisayrus apodus Τυφλίτης  
4 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Boidae Eryx jaculus Έρυξ, Ερημόφιδο, Λουρίτης
5 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Coluber caspius Αστραπόφιδο, Ζαμενής  
6 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Coluber najadum Σαΐτα  
7 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Coronella austriaca Ασινόφιδο  
8 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Elaphe longissima Γιατρόφιδο, Λαφίτης του Ασκληπιού  
9 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Elaphe quatuorlineata Λαφιάτης, Λαφίτης, Τετράγραμμος  
10 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Elaphe situla Σπιτόφιδο  
11 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Malpolon monspessulanus Κοιλοπέλτης, Σαυρόφιδο, Σαπίτης  
12 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Natrix natrix Νερόφιδο
13 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Natrix tesselata Νερόφιδο, Κυβόφιδο, Ψηφιδόφιδο  
14 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Colubridae Telescopus fallax Γατόφιδο  
15 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Gekkonidae Cyrtopodion kotschyi Κυρτοδάκτυλος, Κασιρίδα  
16 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Gekkonidae Hemidactylus turcicus Σαμιαμίδι, Μολυντήρι  
17 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Lacertidae Lacerta praticola Λιβαδόσαυρα  
18 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Lacertidae Lacerta trilineata Πρασινόσαυρα  
19 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Lacertidae Lacerta viridis Σμαραγδόσαυρα , Πρασινόσαυρα  
20 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Lacertidae Ophisops elegans Αβλεφαρόσαυρα, Οφίσωψ  
21 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Lacertidae Podarcis erchardii Χρυσοφυλλίδα  
22 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Lacertidae Podarcis muralis Τοιχόσαυρα  
23 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Lacertidae Podarcis taurica Βαλκανόσαυρα, Ταυρική Γουστέρα  
24 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Scincidae Ablepharus kitaibelii Νανόσκιγκος  
25 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Typhlopidae Tyhplops vermicularis Τυφλίνος, Ανήλιαστος, Σκουλικόφιδο  
26 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Viperidae Vipera ammodytes Οχιά
27 ΦΟΛΙΔΩΤΑ Viperidae Vipera xanthina Βουνόχεντρα  
28 ΧΕΛΩΝΕΣ Chelonidae Chelonia mydas Χελώνα Μύδας, Πράσινη Θαλασσοχελώνα, Τσαγαλοχελώνα  
29 ΧΕΛΩΝΕΣ Dermochelyidae Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα  
30 ΧΕΛΩΝΕΣ Emydidae Emys orbicularis Βαλτοχελώνα, Στικτόλαιμη Νεροχελώνα
31 ΧΕΛΩΝΕΣ Emydidae Mauremys caspica Ποταμοχελώνα, Γραμμωτόλαιμη Νεροχελώνα
32 ΧΕΛΩΝΕΣ Testudinidae Testudo graeca Γραικοχελώνα, Ελληνική Χελώνα
33 ΧΕΛΩΝΕΣ Testudinidae Testudo hermanni Ονυχοχελώνα, Μεσογειακή Χελώνα