Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0004
Oνομα συγγραφέως/-ων: D. M. Nicol
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: The Despotate of Epiros
Tόπος εκδόσεως: Oxford
Xρόνος εκδόσεως: 1957
Λέξεις-κλειδιά: Βήρα, Φέρραι, Φέραι
Συντάκτης του δελτίου: Β. Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1988-10-13