Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0005
Oνομα συγγραφέως/-ων: C. Asdracha
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Les région des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siècle: étude de geographie historique. Préface de N.G.Svoronos
Tόπος εκδόσεως: Athènes
Xρόνος εκδόσεως: 1976
Λέξεις-κλειδιά: Ασώματος, Βήρα, Φέρραι, Φέραι, Διπόταμον, Κρανοβούνιον, Μποκοβίκος, Άβροβα, Μάκρη, Κουμουτζηνά, Κομοτηνή, Βάνισκα, Ούστρα, Τζερβενών χωρίον, Παραδημώ, Αετός, Πολύστυλον, Σελλάριον, Τραϊανούπολις, Ξάνθεια, Περιθεώριον, Μαρώνεια, Γρατιανούπολις, Βολερόν, Στυλάριον, Βατραχόκαστρον, Τζερνομιάνου πόλις
Συντάκτης του δελτίου: Β. Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1988-10-13