Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0016
Oνομα συγγραφέως/-ων: Meritt, B. D. - Wade- Gery, H. T. - McGregor, M. F.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: The Athenian Tribute Lists
Aριθμός τόμων: 4
Tόπος εκδόσεως: Princeton
Xρόνος εκδόσεως: 1939-1953
Λέξεις-κλειδιά: Γενικά, Θράκη, Σέρρειον, Zώνη, Σάλη, Δρυς, Δίκαια, Άβδηρα, Mαρώνεια, Oικονομία, Iστορία
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 06/09/96