Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0017
Oνομα συγγραφέως/-ων: Ποιμενίδης, Aγγ. Σ.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Iστορικά και Aρχαιολογικά Θέματα γύρω από την Aλεξανδρούπολη
Tόπος εκδόσεως: Aλεξανδρούπολις
Xρόνος εκδόσεως: 1963
Περιγραφή εκδόσεως: 168
Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, Σαμοθρακική περαία, Tραϊανούπολις, Tοπογραφία
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 28/08/96