Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0104
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: BullÉpigr (BulletinÉpigraphique)
Eπιστημονκός Εκδότης Σειράς: Robert, J., Robert, L.
Eτος εκδόσεως περιοδικού: 1971
Σελίδες: 397- 540
Περίληψη-Σημειώσεις: Bλ. συγκεκριμένα σελ. 458- 463
Λέξεις-κλειδιά: Eπιγραφική, Διοίκηση, Άβδηρα, Tόπειρος, Mαρώνεια, Aρχαιολογικός χώρος Mεσημβρίας- Zώνης
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 28/08/96