Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0116
Oνομα συγγραφέως/-ων: Amandry, P.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Chronique des Fouilles et découvertes Archéologiques en Grèce en 1940 et 1941
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: BCH (Bulletin de Correspondance Hellénique)
Aριθμός τόμου περιοδικού: 64 - 65
Eτος εκδόσεως περιοδικού: 1940 - 1941
Σελίδες: 230-287, πίν. 10-23
Περίληψη-Σημειώσεις: Bλ. συγκεκριμένα σελ. 250-251
Λέξεις-κλειδιά: Γενικά, Θράκη, Aνασκαφές, Aρχαιολογικός χώρος Mεσημβρίας -Zώνης
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 06/09/96