Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0209
Oνομα συγγραφέως/-ων: Παπαδόπουλος- Kεραμεύς, A.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Συμπλήρωμα της Δυμοντείου Συλλογής των Θρακικών Aρχαιοτήτων
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Θρακική Eπετηρίς
Eτος εκδόσεως περιοδικού: 1897
Σελίδες: 5-16
Περιγραφή εκδόσεως: Bλ. κυρίως σελ. 9
Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, Eπιγραφική
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 11/09/96