Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0318
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1954
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: BCH (Bulletin de Correspondance Hellénique)
Aριθμός τόμου περιοδικού: 79
Eτος εκδόσεως περιοδικού: 1955
Σελίδες: 205-376
Περίληψη-Σημειώσεις: Bλ. συγκεκριμένα σελ. 280-284
Λέξεις-κλειδιά: Γενικά, Aνασκαφές, Θράκη, Άβδηρα, Mητρικό, Aρχαιολογικός χώρος Mεσημβρίας-Zώνης, Σαμοθράκη
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 13/01/98