Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0466
Oνομα συγγραφέως/-ων: Will, Ernest
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Le Relief Cultuel Gréco-Romain. Contribution a l' Histoire de l' art de l' empire romain
Tόπος εκδόσεως: Paris
Xρόνος εκδόσεως: 1955
Περίληψη-Σημειώσεις: Bλ. συγκεκριμένα σελ. 492 για τα Άβδηρα
Λέξεις-κλειδιά: Γενικά, Θράκη, Άβδηρα
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 17/12/97