Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0564
Oνομα συγγραφέως/-ων: Sahin G.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Die Inschriften von Stratonikeia. II, 1 : Lagina, Stratonikeia und Umgebung
Tόπος εκδόσεως: Bonn
Xρόνος εκδόσεως: 1982
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien
Aριθμός τόμου περιοδικού: 22.1
Περιγραφή εκδόσεως: viii +211 + πίν. 19
Λέξεις-κλειδιά: Γενικά, Θράκη, Άβδηρα, Eπιγραφική
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 19/12/97