Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0581
Oνομα συγγραφέως/-ων: Λαζαρίδης, Δημ.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Πήλινα ειδώλια Aβδήρων
Tόπος εκδόσεως: AθÉναι
Xρόνος εκδόσεως: 1960
Mεταφραστής: Bιβλιοθήκη της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας, àρ. 47
Eκδότης (Publisher): Bιβλιοθήκη της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας, àρ. 47
Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, Άβδηρα, Kοροπλαστική
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 16/12/97