Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK6200
Τίτλος έργου: Acta Innocentii PP. III (1198-1216)
Εκδότης - Έκδοση: Th. Haluscynskyj
Εκδότης - Έκδοση: 1944
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Pontif. Comm. ad redig. Cod. Iur. Can. or., Fontes III 2. Città del Vaticano.
Στοιχεία παραθέματος: 424 (αριθ. 191)
Σημειώσεις - Σχόλια: Από το όνομα του εκδότη απουσιάζουν σημεία στίξης.
Λέξεις - κλειδιά: Άβδηρα, Πολύστυλον
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-18