Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK6201
Oνομα συγγραφέως: Γρηγόριος Πακουριανός
Τίτλος έργου: Τυπικόν Γρηγορίου Πακουριανού
Εκδότης - Έκδοση: P. Gautier, Le typikon du sébaste Grégoire Pakourianos
Εκδότης - Έκδοση: 1984
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: REB 42, σελ. 5-145
Στοιχεία παραθέματος: 37, 129
Λέξεις - κλειδιά: Παπίκιον
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-18