Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Νομός, Δήμος Νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς Οδικό δίκτυο
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση
6.3.4 Αμμοθίνες 
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.7 Χέρσες εκτάσεις
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.10 Βοσκότοποι
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης 
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος) 
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.1 Περιοχές εξάπλωσης 
6.4.10.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.1 Θάλασσα
6.4.11.2.2 Λιμνοθάλασσες
6.4.11.2.3 Αμμοθίνες
6.4.11.2.4 Υγρά λιβάδια
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή 
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

naltrexone buy

where can i buy low dose naltrexone online buy naltrexone without prescription

buy naltrexone online usa

buy naltrexone from trusted pharmacy website-knowledge.com low dose naltrexone buy

buy ventolin inhaler over the counter

buy ventolin nz read buy albuterol for nebulizer online

amoxicillin cost without insurance

buy amoxicillin without prescription blog.propartsdirect.net buy amoxicillin canada

how to buy naltrexone

buy naltrexone paccketto.it buy naltrexone online

naltrexone buy online

buy naltrexone

contrave weight loss pills reviews

contrave weight loss before and after link

abortion pill online

abortion pill online

naltrexone buy online canada

buy naltrexone

buy abortion pill

buy cheap abortion pill

dulcolax

dulcolax

benadryl

benadryl loekkenglas.dk

buy venlafaxine online

buy venlafaxine online uk

imodium

imodium vr-consulting.dk

minoxidil

minoxidil

lanoxin

lanoxin go

fluoxetine

fluoxetine

fluoxetine

fluoxetine ingestruckjorgensen.dk

antabuse

antabuse 3xi.dk

abilify

abilify go

clomid

clomid kriztofer.se

zyloprim

zyloprim click

where to buy naltrexone

buy generic naltrexone online

mirtazapine 15mg side effects

15mg mirtazapine online

coupons cialis

free prescription drug discount card read

sertraline tablets 50mg

sertraline 50mg side effects read

naltrexone where to buy

naltrexone where to buy

buy low dose naltrexone online

buy naltrexone online usa click

low dose naltrexone buy

buy naltrexone canada

prednisolon tabletta

prednisolon sporturfintl.com

amlodipin krka

amlodipin bivirkninger teampaula.azurewebsites.net

where to buy abortion pill online

where to buy abortion pill online avonotakaronetwork.co.nz

Νόμοι και Διατάγματα που αφορούν την ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου:

1./ Ε 945/12-3-1953, Ε 2911/2-6-1954 & Ε 13184/31-3-1995: Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας, Συντονισμού, Β. Ελλάδος (οι δύο πρώτες) και τροποποιητική του Υπ. Γεωργίας (η τρίτη), οι οποίες καθορίζουν τα όρια του Δημόσιου Δασοκτήματος Νέστου (υπόλειμμα του Κοτζά - Ορμάν).

2./ ΦΕΚ 367/τ.Β/13-8-1960: Κηρύσσεται αναδασωτέα η περιοχή δασοκτήματος Νέστου.

3./ 13965/6-4-1966: Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία παραχωρούνται 2000 στρέμματα από την περιοχή Αγιάσματος στη "Φωνή της Αμερικής".

4./ Β.Δ. 810/3-10-1966 (ΦΕΚ 207/τ.Α/1966): Με το Διάταγμα αυτό, το Δημόσιο Δασόκτημα Νέστου παραχωρείται στο Δασαρχείο Καβάλας.

5./ 15249/902/1-4-1966: Υπ. Απόφαση για τη δημιουργία καταφυγίου θηραμάτων έκτασης 35000 στρεμμάτων στην περιοχή των κοινοτήτων Αβδήρων, Μυρωδάτου, Μαγγάνων και Μαγικού.

6./ Ν.Δ. 191/20 - 11-1974 (ΦΕΚ 350/τ.Α/ 1974): Κύρωση Σύμβασης Διεθνούς Ενδιαφέροντος Υγροτόπων

7./ 38028/2043/18-5-1976 (ΦΕΚ 733/7-2-1976): Δημιουργία καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Κοτζά - Ορμάν Νέστου έκτασης 60000 στρεμμάτων και στα Στενά του Νέστου έκτασης 22000 στρεμμάτων.

8./ Π.Δ. 11-7-1977 (ΦΕΚ 283/τ.Δ/ 28-8-1977): Προεδρικό Διάταγμα για τη δημιουργία Αισθητικού Δάσους στα Στενά του Νέστου. Απαγόρευση υλοτομίας, θήρας κ.ά.

9./ Απόφαση Εθνικού Συμβουλίου Προστασίας Περιβάλλοντος 28-2-1989: Κηρύσσεται προστατευταίο το Δέλτα του Νέστου με τις λιμνοθάλασσες δυτικά της Κεραμωτής.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων ανήκει σε ιδιώτες. Αυτές δόθηκαν το 1930 σε πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, Πόντο και Μικρά Ασία, είτε, σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε ακτήμονες. Στο Δημόσιο ανήκουν: Η κοίτη και οι όχθες του ποταμού ανάμεσα στα αναχώματα, οι Δημόσιες Λευκοκαλλιέργειες, τμήμα των αγροκτημάτων Πηγών και Αγιάσματος, η έκταση του αεροδρομίου Χρυσούπολης (4000 στρέμματα), οι παράλιες εκτάσεις σε βάθος 200 - 1000 μ. από την ακτή. Στη "Φωνή της Αμερικής" ανήκουν 8000 στρέμματα στην περιοχή Δασοχωρίου και 2000 στρέμματα στην περιοχή Αγιάσματος.