Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Περιγραφή δραστηριοτήτων Τεχνικά έργα Επιστημονικές καταγραφές
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση
6.3.4 Αμμοθίνες 
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.7 Χέρσες εκτάσεις
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.10 Βοσκότοποι
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης 
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος) 
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.1 Περιοχές εξάπλωσης 
6.4.10.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.1 Θάλασσα
6.4.11.2.2 Λιμνοθάλασσες
6.4.11.2.3 Αμμοθίνες
6.4.11.2.4 Υγρά λιβάδια
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή 
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Η Δ.Ε.Η. κατασκευάζει τέσσερα φράγματα ανάντι των Στενών Νέστου από το 1983. Τα φράγματα αυτά, που είναι υδροηλεκτρικά και αρδευτικά, είναι τα εξής:

1./ Φράγμα Θησαυρού: ύψος 175 μ., επιφάνεια ταμιευτήρα 18 τ.χ.

2./ Φράγμα Πλατανόβρυσης: σε απόσταση 12 περίπου χλμ. κατάντι του φράγματος Θησαυρού, με ύψος 95 μ. και επιφάνεια ταμιευτήρα 33 τ.χ.

3./ Φράγμα Τεμένους: σε απόσταση 6 περίπου χλμ. κατάντι του φράγματος Πλατανόβρυσης, με ύψος 51 μ. και επιφάνεια ταμιευτήρα 1.05 τ.χ.

4./ Φράγμα Αρκουδορέματος: στον παραπόταμο Αρκουδόρεμα, σαν βοηθητικό φράγμα προς αυτό του Τεμένους, με ύψος 50 μ. και επιφάνεια ταμιευτήρα 42.9 τ.χ.

Τα τρία πρώτα φράγματα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Στο φράγμα Θησαυρού ξεκίνησε η διαδικασία πλήρωσης στις 15/9/1996 σταματώντας τη ροή των υδάτων κατάντι. Το φράγμα του Αρκουδορέματος δεν έχει αρχίσει να κατασκευάζεται ακόμη.

Τα φράγματα αυτά κατασκευάσθηκαν δίχως να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και εδαφολογικές μελέτες. Η κατασκευή τους προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις εκ μέρους περιβαλλοντικών οργανώσεων, των Νομαρχιακών Συμβουλίων Δράμας και Καβάλας, καθώς και κοινοτήτων της περιοχής. Δεκατέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ξεκινήσει εκστρατεία για τη σωτηρία του Νέστου: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - W.W.F., Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Οικολογική Εταιρεία Έβρου, Οικολογική Ομάδα Ροδόπης, Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης, Οικολογική Κίνηση Καβάλας, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Καβάλας, Οικολογική Κίνηση Δράμας, Οικολογική Κίνηση Σερρών, Πολιτιστικός Σύλλογος Βυρώνειας, Οικολογικός Σύλλογος Κερκίνης, Σύλλογος Προστασίας Υγροβιότοπου Λίμνης Κερκίνης.

Η κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων εκτιμάται ότι αποτελεί σοβαρότατη απειλή όσον αφορά σημαντικότατους τομείς όπως Υδρολογία, Υδρογεωλογία, Γεωλογία, Φυσικό Περιβάλλον, Βιοποικιλότητα, Κοινωνική και Οικονομική ζωή της ευρύτερης περιοχής, εξαιτίας της μείωσης της ποσότητας του νερού και των φερτών υλών στο ποτάμι και στο Δέλτα του. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η ροή των υδάτων θα σταματά στην περιοχή του Δέλτα από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο, ενώ θα είναι ελάχιστη μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.

Πιστεύεται ότι απρόβλεπτες θα είναι οι συνέπειες:

- στις πηγές ύδρευσης των νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, εξαιτίας της μειωμένης παροχής του ποταμού και της αυξομείωσης της στάθμης του

- στην υγεία και την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών, εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας των νερών και της πιθανότητας πρόκλησης κατολισθήσεων και σεισμών (η πρώτη κατολίσθηση έγινε στις 10/4/1997 στον οδικό άξονα Δράμας - Σιδηρόνερου).

- στην παράκτια αλιεία και στην αλιεία των λιμνοθαλασσών εξαιτίας της υφαλμύρωσης

- στη γεωργία εξαιτίας της αλατότητας των εδαφών

- στον τουρισμό εξαιτίας της καταστροφής των ακτών από τη διάβρωση και τη ρύπανση

- σε σπάνιους βιότοπους (λιμνοθάλασσες, παραποτάμιο δάσος, Στενά και κοιλάδα του Νέστου) και είδη που απειλούνται σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο (Αργυροπελεκάνος, Θαλασσαετός, Στικταετός, Βασιλαετός, Αγκαθοκαλημάνα κ.α.)

Το όλο θέμα αποκτά πιο σοβαρές διαστάσεις και τίθεται σε αμφισβήτηση η όλη σκοπιμότητα του έργου (παραγωγή ενέργειας, παροχή υδάτων προς άρδευση) εάν λάβουμε υπ' όψιν ότι:

- Η νέα (1996) διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα νερά του Νέστου, ορίζει σαν ελάχιστο ποσοστό παροχής στην Ελλάδα το 29% των υδάτων που προέρχονται από τη Βουλγαρία. Μέχρι σήμερα παρέχεται κατά μέσο όρο το 80% των υδάτων.

- Φράγματα και εκτροπή του Νέστου προγραμματίζονται και στη Βουλγαρία.

Τέλος, η μετατροπή των ταμιευτήρων σε σημαντικούς υγροβιότοπους αμφισβητείται λόγω της μεγάλης αυξομείωσης της στάθμης των υδάτων τους.