Ortho-Logo-Paedia - OLP
 
  Hem
  Sammanfattning av projektet
  Mål
  Teknologi
  Medarbetare
  Kontakt
  Publikationer & Demo
  Privat
 
 

 

webmaster at xanthi.ilsp.gr

Last Updated:
2003-10-01

Europeiska Kommissionen
Livskvalitet och förvaltning av levande resurser
Femte Ramprogrammet

     OLP logo

Projektets akronym: OLP

Projektets namn: Ortho-Logo-Paedia

Kontraktnummer: QLG5-CT-2001-01971

OLP skall hjälpa personer med uttalsvårigheter att utveckla en korrekt talproduktion genom att erbjuda en individualiserad och motiverande visuell återkoppling. Detta verktyg skall fungera som ett komplement till den traditionella uttalsträningen och underlätta inlärandet av ett språks fonetik och fonologi. OLP skall ge klienten en möjlighet att kontinuerligt träna sitt uttal även utanför kliniken genom distansträning via Internet.