Ortho-Logo-Paedia - OLP
 
  Hem
  Sammanfattning av projektet
  Mål
  Teknologi
  Medarbetare
  Kontakt
  Publikationer & Demo
  Privat
 
    

webmaster at xanthi.ilsp.gr

Last Updated:
2003-10-01

Teknologi

Inom några månader kommer de olika tekniker, som kommer att integreras i systemet att presenteras på denna sida:

  • visuell återkoppling av talet projicerad på en tvådimensionell fonetisk karta
  • automatisk igenkänning av dysartriskt tal
  • automatisk utvärdering av träningsförsök
  • organiserad modulär programvara för det grafiska användargränssnittet