Ortho-Logo-Paedia - OLP
 
  Hem
  Sammanfattning av projektet
  Mål
  Teknologi
  Medarbetare
  Kontakt
  Publikationer & Demo
  Privat
 
    

webmaster at xanthi.ilsp.gr

Last Updated:
2003-10-01

Medarbetare
Institut/Institutioner/Laboratorier som arbetar inom projektet
Ansvariga medarbetare och kontaktpersoner


Medarbetare inom projektet

Medarb.Ansvar Medarb. Nr Medarb. Namn Förkortning Land Legal Status
CO 1 Institute for Language and Speech Processing ILSP EL GOV
CR 2 University of Sheffield USFD UK PNP
CR 3 Kungl Tekniska Hogskolan KTH S GOV
CR 4 Universidad Politecnica de Madrid UPM E GOV
CR 5 ARCHES ARCHES F PRC/SARL
CR 6 ALTEC S.A. ALTEC EL PRC/SA
CR 7 Logos Centre for Speech-Voice Pathology Logos EL PRC/Pers.Ent.
AC 8 Barnsley District General Hospital NHS Trust BDGH UK GOV

Medarbetare Institut/Institutioner/laboratorier som arbetar inom projektet

Medarb. Nr Förkortning Institut/Institutioner/Laboratorier Länkar
2 USFD Speech and Hearing Research Group,
Department of Computer Science
The Stardust project
Optical Logo-Therapy
2 USFD School of Health and Related Research Sheffield Institute for Studies on Aging
3 KTH Department of Speech, Music, & Hearing SPECO - Pronunciation teaching for handicapped persons
4 UPM Departamento de Señales, Systemas y Radiocomunicaciones,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Grupo de tratamiento de señales en comunicaciones
6 ALTEC Unisoft Software Business Unit
8 BDGH Research and Development Directorate Sheffield Institute for Studies on Aging

Ansvariga medarbetare och kontaktpersoner

Medarb. No

Medarb.

Förkort.
Medarbetares ansvarsområden Kontakt
1 ILSP ILSP samordnar den finansiella och administrativa verksamheten, designar och utvecklar användargränssnittet och ansvarar för det grekiska språkets processning. Dessutom ansvarar ISLP för projektets hemsida och också för kontakter, samordning och tekniskt stöd till de grekiska användarorganisationerna. Athanassios Protopapas
2 USFD The Speech and Hearing Research Group in Computer Science (SpandH) utvecklar OPTACIA och bidrar till utvecklingen av GRIFOS och andra aspekter av programutvecklingen. The School of Health and Related Research (SCHARR) definierar övningar och träningsinnehåll och rekommenderar utformning och design av talteknologin samt leder utvärderingen av systemet. Phil Green
Pam Enderby
3 KTH KTH samordnar utvecklingen av systemets innehåll och design, vilket även inkluderar att definiera användargrupperna i de olika länderna och bestämma lämpligt träningsmaterial för varje grupp. KTH samordnar också insamlingen och organisationen av de olika taldatabaserna, bidrar till kunskapsspridningen, rekommenderar olika tekniska applikationer, anpassar OLP till svenska samt utvärderar systemet med gravt hörselskadade barn. David House
Anne-Marie Öster
4 UPM UPM leder utvecklingen av taligenkänningsverktyget (GRIFOS) och skall inkorporera detta med text –till-tal syntes. Processningen kommer att ge användaren information om hans/hennes uttals kvalitet. Ramón García
5 ARCHES ARCHES ansvarar för utvärdering, administration och samordnande aktiviteter. ARCHES har också en nyckelroll vad gäller kunskapsspridning och att upplysa om projektets verksamhet. Jean-Paul Lefevre
6 ALTEC ALTEC ansvarar för IT-utvecklingen, funktionaliteten och sammanställningen av den applikation, som skall fungera över Internet. ALTEC kommer att använda konceptet Application Service Providers (ASPs) som grund för denna utveckling. Denna distansundervisning skall stödjas av E-handelsliknande aktiviteter. Adamantios Koumbis
7 Logos

Logos ansvarar för talterapin i Grekland genom att bestämma målgruppen och dess behov av lämpliga talövningar och  material för träning med OLP. LOGOS skall också utvärdera systemet med sin klientgrupp, rekommendera förbättringar av systemet och utbilda yrkesverksamma personer i hur systemet används på bästa sätt.

 
Athanassios Xofillis
8 BDGH BDGH medverkar i att bestämma användargrupper, gruppens generella uttalsavvikelser och behov av talterapi i England. De skall bidra med att utveckla lämpligt material, träningsmetoder och övningar  och ge rekommendationer till effektiv teknologi. Den engelska versionen skall testas och utvärderas och förslag till förbättringar skall ges. Mark Hawley