Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0001
Oνομα συγγραφέως/-ων: Peter Soustal
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Thrakien (Thrake, Rodope und Haimimontos)
Aριθμός τόμων: 1
Tόπος εκδόσεως: Wien
Xρόνος εκδόσεως: 1991
Eκδότης (Publisher): Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Tabula Imperii Byzantini
Eπιστημονκός Εκδότης Σειράς: Herbert Hunger
Aριθμός τόμου περιοδικού: 6
Λέξεις-κλειδιά: Ασπερόζα, Άβατον, Αισύμη, Αμμόβουνον, Αμόριον, Αρσάκειον, Ασκηταί, Ασώματοι, Ασώματος, Βήρα, Φέρραι, Φέραι, Γαστιβιλέα, Διπόταμον, Δορίσκος, Έρανος, Καλαμίτζιον, Καλύβα, Κερασέα, Κλαυδιούπολις, Κουτσόν, Κρανοβούνιον, Κρωβύλη, Ληνός, Μέστη, Μικρόν Δουκάτον, Μποκοβίκος, Νέα Σάντα, Νυμφαία, Παγούρια, Πάσσος, Πολύανθον, Πετρωτά, Πραγγίον, Πραγγί, Φανάρι, Φανάριον, ΄Αγιοι Θεόδωροι, Άβροβα, Αβρολέβας, Αετός, Μάκρη, Κουμουτζηνά, Κομοτηνή, Aυθιπάρου, Άσγαρζος, Ασγίζους, Βαίκα, Βασίβουνον, Βάσκον, Βεκούλι, Βηλαστύρας, Βηλαϊδίπαρα, Βέπαρα, Βηρηίαρος, Βέργισον, Βηρίπαρα, Βία, Βονομάσιον, Βορδοβιζού, Βρέδας, Βρε, Βούκουβα, Βάνισκα, Ζωσίτερσον, Ζημάρκου, Ζίγκυρο, Ούστρα, Ούκου, Ουρδαούς, Τζιταετούς, Τζονπολέγων, Τζόιδα, Τζερβενών χωρίον, Τουλεούς, Αγίου Τραϊανού, Θράσου, Θεοδωρούπολις, Αγίου Θεοδώρου φρούριο, Θωκύωδις, Θρασαρίχου, Θαρσάνδαλα, Τηεσιμόντη, Ταμονβαρί, Το εμπόριον Ταυροκεφάλων, Σουδανέλ, Σολβανού, Σκίτακες, Σκέμνας, Σκαρίωτα, Σαρμαθών, Σάκισσος, Μούνδεπα, Μαρκιανόν, Μαρκέρωτα, Κυρίδανα, Κούσκουλις, Κουσκάβιρι, Κουρτουξούρα, Κλεισούρα, Κασιβόνων, Κασεήρα, Κάρβερος, Καπιστούρια, Καβοτούμβα, Αγίου Ιουλιανού, Υλασιάναι, Ισγίπερα, Υμαυπάρου, Γετρίνας, Γητριστάους, Γεσιλαφοσσάτον, Δορδάς, Δίγγιον, Δέρταλλος, Δένιζος, Δέβρη, Δείξας, Δαλάταρβα, Χρύσανθος, Χεροίνον, Κομνηνά, Πηγάδιν του Βου, Παραδημή, Παναγία, Ωραίον, Ανάγον, Αγαθόπολις, Βήρος, Βέλλουρος, Βελιάτοβα, Βεάνιτζα, Βατραχόκαστρον, Βατζόκοβα, Βαρσακιναί, ΄Αρζος, Αντωνίνον, Αγαθονίκεια, Διδυμότειχον, Γρατιανούπολις, Μαρώνεια, Μεσημβρία, Μοσυνόπολις, Νεόκαστρον, Πάτερμα, Περιθεώριον, Λίμνη της Πορούς, Πύθιον, Σάλη, Στάβλος Διομήδους, Σελλάριον, Στυλάριον, Σέλερον, Τέμπυρα, Θάμνα, Τόπειρος, Τραϊανούπολις, Ξάνθεια, Τζερνομιάνου πόλις, Πολύστυλον, Πόροι, Παπίκιον, Βολερόν
Συντάκτης του δελτίου: Β. Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1988-10-13