Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Ιστορικά στοιχεία Ειδικές δραστηριότητες Μικρά Θηλαστικά
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (Γεωμορφολογικά στοιχεία)
1.3 Σημαντικές περιοχές από οικολογική άποψη (σύντομη περιγραφή)
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
4.4 Πληθυσμός - Μεγάλα αστικά κέντρα
Αβιοτικά στοιχεία
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.1.2 Υποζώνη Quercion ilicis. Κατώτερος αυξητικός χώρος Adrachno - Quercetum ilicis. Ανώτερος αυξητικός χώρος Orno - Quercetum ilicis
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion. Aυξητικός χώρος Quercetum cocciferae ή Cocciferetum. Αυξητικός χώρος Coccifero - Carpinetum. Αυξητικός χώρος Carpinetum orientalis
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae. Αυξητικός χώρος Quercetum confertae. Αυξητικός χώρος Tilio - Castanetum. Αυξητικός χώρος Quercetum montanum
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.3.1 Υποζώνη Abietionce phalonicae
6.2.4 Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Picetalia) (ορεινή, υπαλπική)
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.2.5.1 Υποζώνη Astragalo - Daphniopn
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11 Πτηνά
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.3 Πτηνοτροφία
8.1.1.4 Μελισσοκομία
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία. Εκτενής και ταξινομημένη κατά θέμα με πλήρη αναφορά σε :Τίτλο του έργουΠερίληψηΈτος έκδοσηςΦορέας, ή εκδοτικός οίκοςΠου βρίσκεται σήμερα (βιβλιοθήκη, υπηρεσία κ.λ.π.)

Η περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης ήταν τμήμα της περιοχής μελέτης του Προγράμματος LIFE "ΑΡΚΤΟΣ - Προστασία και διαχείριση των πληθυσμών της καφετιάς αρκούδας στην Ελλάδα" το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Γεωργίας, και συνεργάσθηκαν οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις WWF - Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ήταν η μη Κυβερνητική Οργάνωση AΡΚTΟΥΡOΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και από τον Μάιο 1994 έως τον Απρίλιο 1995, έγιναν συστηματικές καταγραφές βιοδηλωτικών στοιχείων και εκτίμηση πληθυσμού μέσω ταυτοποίησης ατόμων και θηλυκών με μικρά κάτω του έτους (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ατόμων αρκούδας σε ολόκληρο τον Ανατολικό πυρήνα κατανομής της καφετιάς αρκούδας στην Ελλάδα εκτιμάται σε 10 - 20 άτομα (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Ο Ανατολικός πυρήνας κατανομής περιλαμβάνει από Δυτικά προς Ανατολικά το Βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Σερρών, το Βόρειο τμήμα του Νομού Δράμας και το Βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Ξάνθης (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Ειδικότερα στην περιοχή του Λειβαδίτη - Γυφτόκαστρου η παρουσία της καφετιάς αρκούδας είναι ομοιόμορφη σε όλη τη διάρκεια του έτους (Giannatos 1996). Η περιοχή Λειβαδίτη είναι από τις καλύτερες στον Ανατολικό πυρήνα κατανομής όσον αφορά την πυκνότητα βιοδηλωτικών στοιχείων. Στην περιοχή υπάρχει τοπικά ομοιόμορφη παρουσία λίγων ατόμων αρκούδας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (ΑΡΚΤΟΣ 1996, Giannatos 1996).Στη Δαδιά - Λευκίμμη, σε μία ευρύτερη ζώνη γύρω από τους δύο πυρήνες αυστηράς προστασίας λειτουργούν καταφύγια άγριων ζώων. Ο κυνηγετικός σύλλογος Σουφλίου μερικές φορές προβαίνει σε απελευθερώσεις λαγών, ενώ υπάρχει σχέδιο για απελευθέρωση ζαρκαδιών από το δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, από το εκτροφείο που διατηρείται στην περιοχή της Κίρκης.Στο νησί της Σαμοθράκης, έχουν ιδρυθεί δυο μόνιμα καταφύγια θηραμάτων για την ενίσχυση του πληθυσμού του λαγού (Lepus europaeus): 1. Μόνιμο καταφύγιο στη θέση "Αλωνούδια" μεταξύ των οικισμών Αλώνια και Λάκκωμα, έκτασης 5.000 στρεμμάτων (ΦΕΚ. 444Β/83). Είναι λοφώδης περιοχή με αραιούς θαμνώνες, έκτασης 3.500 στρ. και αγρούς, έκτασης 1.500 στρ.. 2. Μόνιμο καταφύγιο στη θέση "Κατσαμπάς" μεταξύ Χώρας και Παλαιάπολης, έκτασης 19.000 στρεμμάτων (ΦΕΚ 540Β/90). Είναι λοφώδης περιοχή με αραιούς θαμνώνες