Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Μελισσοκομία Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές Δασικές εκμεταλλεύσεις
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (Γεωμορφολογικά στοιχεία)
1.3 Σημαντικές περιοχές από οικολογική άποψη (σύντομη περιγραφή)
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
4.4 Πληθυσμός - Μεγάλα αστικά κέντρα
Αβιοτικά στοιχεία
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.1.2 Υποζώνη Quercion ilicis. Κατώτερος αυξητικός χώρος Adrachno - Quercetum ilicis. Ανώτερος αυξητικός χώρος Orno - Quercetum ilicis
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion. Aυξητικός χώρος Quercetum cocciferae ή Cocciferetum. Αυξητικός χώρος Coccifero - Carpinetum. Αυξητικός χώρος Carpinetum orientalis
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae. Αυξητικός χώρος Quercetum confertae. Αυξητικός χώρος Tilio - Castanetum. Αυξητικός χώρος Quercetum montanum
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.3.1 Υποζώνη Abietionce phalonicae
6.2.4 Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Picetalia) (ορεινή, υπαλπική)
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.2.5.1 Υποζώνη Astragalo - Daphniopn
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11 Πτηνά
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.3 Πτηνοτροφία
8.1.1.4 Μελισσοκομία
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία. Εκτενής και ταξινομημένη κατά θέμα με πλήρη αναφορά σε :Τίτλο του έργουΠερίληψηΈτος έκδοσηςΦορέας, ή εκδοτικός οίκοςΠου βρίσκεται σήμερα (βιβλιοθήκη, υπηρεσία κ.λ.π.)

amoxil without insurance

amoxil without prescription read here antibiotic without insurance

naltrexone buy uk

naltrexone buy online canada

buy naltrexone

buy naltrexone online redirect where to buy low dose naltrexone

buy sertraline 100mg

buy sertraline uk go cheap sertraline

where can i buy naltrexone

buy naltrexone online canada charamin.jp naltrexone where to buy

naltrexone buy

where to buy naltrexone

naltrexone for weight loss

naltrexone hcl for weight loss

abortion pill online

abortion pill online

zantac

zantac lunchroomtasty.nl

lamictal

lamictal loekkenglas.dk

citalopram

citalopram onderdewatertoren.nl

viagra

viagra inovina.com

imitrex

imitrex open

floxin

floxin

melatonin and weed before bed

melatonin weed high blog.dealadvisor.ro

buy duloxetine 60 mg

buy duloxetine

am i pregnant or sick quiz

is my period coming or am i pregnant quiz piemontelab.com

discount prescriptions coupons

free prescription drug discount card singlvkuchyni.cz

melatonin and weed

melatonin weed read

naltrexone buy online

buy low dose naltrexone online mytitledirect.com

buy prozac no prescription

buy prozac online

where can i buy naltrexone

how to buy naltrexone read here

prednisolon

prednisolon tabletta blogs1.welch.jhmi.edu

medical vs surgical abortion cost

medical abortion vs surgical abortion cost

prednisolon tabletta

prednisolon hk.onkyo.com

glimepirid uden recept

link glimepiribivirkn.website click

Ουσιαστικά ολόκληρο το Θρακικό πέλαγος αποτελεί ένα αλιευτικό πεδίο. Στο Θρακικό πέλαγος αλιεύουν παράκτιοι επαγγελματίες αλιείς κυρίως και Μηχανότρατες από Καβάλακαι Αλεξανδρούπολη.Τα είδη που αλιεύονται είναι: Μουρμούρες, Σαργοί, Τσιπούρες, Χειμάρες, Καβούρες, Λαβράκια, Γλώσσες, Γαρίδες, Γοφάρια, Μπαρμπούνια, Κέφαλοι, Χέλια, Παντελίδες , Σουπιές, Καλαμάρια , Σάρπες, Σκουμπριά, Χταπόδια, Κουτσομούρες, Κυνηγοί, Λούτσοι, Κολιοί, Σκορπιοί, Σπάροι, Σαυρίδια, Χελιδονόψαρα.Τα λιμάνια που χρησιμοποιούνται είναι: Αλεξανδρούπολης, Πόρτο-Λάγος , Φανάρι, Ίμερος και Μαρώνεια.Περιστατικά ρύπανσης δεν έχουν αναφερθεί . Γενικά η περιοχή έχει καλή ποιότητα υδάτων, λόγω μη ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής άμεσα από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα .Στη λίμνη Βιστωνίδα υπάρχει ιχθυοτροφείο εκτατικής μορφής που το εκμεταλλεύεται τοπικός συνεταιρισμός. Πλησίον του χωριού Ποταμιά (νομός Ξάνθης) κατασκευάσθηκε το 1996 ένα νέο ιδιωτικό ιχθυοτροφείο. Επίσης στο νομό Ξάνθης υπάρχουν μικρές μυδοκαλλιέργειες. Πλησίον της Άνθειας Αλεξανδρούπολης λειτουργεί μονάδα πάχυνσης καρκινοειδών.Αλυκές λειτουργούν στην περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας.