Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Στοιχεία βιοτόπων Πρωτογενής τομέας Κτηνοτροφία - Βόσκηση
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (Γεωμορφολογικά στοιχεία)
1.3 Σημαντικές περιοχές από οικολογική άποψη (σύντομη περιγραφή)
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
4.4 Πληθυσμός - Μεγάλα αστικά κέντρα
Αβιοτικά στοιχεία
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.1.2 Υποζώνη Quercion ilicis. Κατώτερος αυξητικός χώρος Adrachno - Quercetum ilicis. Ανώτερος αυξητικός χώρος Orno - Quercetum ilicis
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion. Aυξητικός χώρος Quercetum cocciferae ή Cocciferetum. Αυξητικός χώρος Coccifero - Carpinetum. Αυξητικός χώρος Carpinetum orientalis
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae. Αυξητικός χώρος Quercetum confertae. Αυξητικός χώρος Tilio - Castanetum. Αυξητικός χώρος Quercetum montanum
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.3.1 Υποζώνη Abietionce phalonicae
6.2.4 Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Picetalia) (ορεινή, υπαλπική)
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.2.5.1 Υποζώνη Astragalo - Daphniopn
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11 Πτηνά
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.3 Πτηνοτροφία
8.1.1.4 Μελισσοκομία
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία. Εκτενής και ταξινομημένη κατά θέμα με πλήρη αναφορά σε :Τίτλο του έργουΠερίληψηΈτος έκδοσηςΦορέας, ή εκδοτικός οίκοςΠου βρίσκεται σήμερα (βιβλιοθήκη, υπηρεσία κ.λ.π.)

perindopril

perindopril

aldara

aldara power-hosting.nl

Οι γεωργικές καλλιέργειες αποτελούν την κύρια παραγωγική δραστηριότητα στη Δυτική Θράκη. Καλλιεργούνται περίπου 2700000 στρέμματα. Από αυτές, περίπου 2600000 στρέμματα με ετήσιες καλλιέργειες, περίπου 30000 με δενδρώδεις καλλιέργειες και περίπου 3600 στρέμματα με αμπέλια και σταφιδάμπελα. Στο μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων καλλιεργούνται εντατικά αροτραίες καλλιέργειες: βαμβάκι, ηλίανθος, ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος, σιτάρι (κυρίως σκληρό), πατάτα. Ο καπνός καλλιεργείται τόσο στις πεδιάδες, όσο και σε μικρά ορεινά αγροτεμάχια, όπου εφαρμόζονται σχετικά ήπιες καλλιεργητικές μέθοδοι. Από λαχανικά, καλλιεργείται κυρίως βιομηχανικής ντομάτα. Στις πεδιάδες η μορφή των καλλιεργειών είναι εντατική, με μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και μηχανικών μέσων. Στη Δυτική Θράκη, χρησιμοποιούνται περίπου 21000 γεωργικοί ελκυστήρες, 3700 μονοαξονικά σκαπτικά και 340 μηχανές συλλογής και κοπής χόρτου.Στις πεδιάδες και των τριών νομών, υπάρχουν καλά αρδευτικά δίκτυα και πάμπολλες γεωτρήσεις. Καθώς όμως οι περισσότερες καλλιέργειες είναι υδροβόρες, κατά τη διάρκεια του θέρους παρατηρείται υπερβολική ταπείνωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με συνέπεια την είσοδο θαλασσινού νερού σε μεγάλη απόσταση από τις παραλίες (συχνά 18 - 20 χλμ.).Στη διάρκεια του μεσοπολέμου, αλλά και μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, έλαβαν χώρα εκχερσώσεις και αποστραγγίσεις μεγάλων εκτάσεων. Οι εκτάσεις αυτές συνήθως ήταν υγροτοπικές, ή τμήματα δασικών οικοσυστημάτων. Έτσι για παράδειγμα, στα μεταπολεμικά χρόνια, σχεδόν εξαφανίσθηκε το παραποτάμιο δάσος Κοτζά Ορμάν στον ποταμό Νέστο. Σήμερα εξακολουθούν να γίνονται προσπάθειες εκχερσώσεων φυσικών οικοσυστημάτων, σε μικρότερο όμως βαθμό.Η οικολογική γεωργία στη Θράκη είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ωστόσο, κάποιο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αγρότες, γεωπόνους και επιχειρηματίες στο νομό Έβρου, όπου το 1997 ξεκίνησε δοκιμαστική καλλιέργεια λίγων στρεμμάτων με ηλίανθο και βαμβάκι.