Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Μελισσοκομία Δασικές εκμεταλλεύσεις Κυνήγι - Ψάρεμα
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
1.2 Χάρτης περιοχής
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.4 Ομίχλη
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.2 Υπόγεια
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.3 Υποζώνη Quercion cocciferae 
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.5 Οικότονοι
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.7 Χέρσες εκτάσεις
6.3.8 Βραχότοποι
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.10 Βοσκότοποι
6.3.12 Άλλο
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.1 Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά) 
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος) 
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο 
6.4.11.2.6 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
6.4.11.2.8 Βραχότοποι
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.2.10 Βοσκότοποι
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις) 
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος) 
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.4 Μελισσοκομία
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία 
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας 
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Στην περιοχή η εκμετάλλευση των δασών μέχρι το έτος 1963 γινόταν χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά ένα σχέδιο για μια συστηματική διαχείριση. Εφαρμόζονταν μόνο κάποιες ρυθμίσεις για την καυσοξύλευση, που αποσκοπούσαν στην κάλυψη ατομικών αναγκών των περιοίκων. Υλοτομίες για τεχνική ξυλεία γινόταν σε περιορισμένη κλίμακα, για την κάλυψη κυρίως ατομικών αναγκών και λιγότερο μικροεπαγγελματικών αναγκών.

Από το 1969, με την εφαρμογή στην περιοχή της Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών (ΚΕΔ), άρχισε η συστηματική διαχείριση του δασικού συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου. Μέχρι σήμερα συντάχθηκαν 2 διαχειριστικές μελέτες, η πρώτη για την περίοδο 1969-1978 και η δεύτερη για την περίοδο 1982-1991.

Η διαχείριση του δασικού συμπλέγματος γίνεται, μέχρι και σήμερα όπου συντάσσεται η μελέτη της προσεχούς δεκαετίας, με βάση τις οδηγίες σύνταξης διαχειριστικών εκθέσεων (Εγκ. 958/1953) και τις τεχνικές προδιαγραφές δασοπονικών κλπ μελετών (Απόφαση Υ.Γ. 158072/1120/1965). Στα πλαίσια των παραπάνω οδηγιών, βασική σημασία για τη σύνταξη των προηγουμένων διαχειριστικών μελετών του συμπλέγματος είχε η παραγωγή ξύλου για εμπορία και κάλυψη των ατομικών αναγκών των περιοίκων σε καύσιμο και τεχνικό ξύλο, μέσα στα πλαίσια της αειφορίας των καρπώσεων.

Η απαγόρευση των υλοτομιών στους πυρήνες προστασίας των αρπακτικών δημιούργησε κάποια δυσχέρεια στους κατοίκους της περιοχής και κύρια της κοινότητας Δαδιάς που έβλεπαν μια μείωση της απασχόλησης των δασεργατών και απώλεια του εισοδήματός τους από τον περιορισμό των υλοτομιών. Τα προβλήματα αυτά αμβλύνθηκαν κατά ένα σημαντικό ποσοστό με την εναλλακτική απασχόληση των δασεργατών της περιοχής από το Δασαρχείο Σουφλίου σε άλλες δασικές εργασίες όπως: καλλιεργητικές υλοτομίες, υλοτομίες αντιπυρικών ζωνών, υλοτομίες λευκώνων και έκτακτες καρπώσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Δασαρχείου Σουφλίου, τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα απασχόλησης θα διογκωθεί, αφού τα λήμματα των συστάδων θα περιορισθούν, οι υλοτομίες αντιπυρικών ζωνών σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί και οι υλοτομίες των λευκώνων έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο.

Η δασική εργασία συνίσταται σε απασχόληση κύρια δασεργατών που είναι οργανωμένοι σε δασικούς συνεταιρισμούς, μέσω της ανάθεσης κατ'αποκοπήν εργασίας. Υπάρχουν 11 δασικοί συνεταιρισμοί στην περιοχή, με συνολικό δασεργατικό δυναμικό 397 ενεργά μέλη. Το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού αυτού είναι μέσης ηλικίας (30-50 ετών), αν και ένα σημαντικό ποσοστό (15-25%) κατανέμεται σε ηλικίες άνω των 50 ετών που σταδιακά αποσύρονται από το δασεργατικό επάγγελμα λόγω συνταξιοδότησης. Η προσέλευση στο επάγγελμα είναι μικρή τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από το χαμηλό συνολικό ποσοστό των νέων δασεργατών (κάτω από 20%). Παρ' όλα αυτά, οι εξελίξεις στη μηχανοποίηση των εργασιών, η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου και η αύξηση των τιμών συνετέλεσαν στο να βελτιωθεί το επίπεδο της απόδοσης και να διατηρηθεί το εισόδημα σε σχετικά ψηλά επίπεδα.