Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Σημαντικότεροι βιοτόποι Κατάλογος πτηνών Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά 
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.1 Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά)
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος) 
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων 
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.4 Μελισσοκομία
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

PELECANIFORMES

Phalacrocorax pygmaeus

Λαγγόνα

CICONIIFORMES

Egretta garzetta

Λευκοτσικνιάς

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

Ciconia nigra

Μαυροπελαργός

ACCIPITRIFORMES

Pernis apivorus

Σφηκιάρης

Haliaeetus albicilla

Θαλασσαετός

Neophron percnopterus

Ασπροπάρης

Gyps fulvus

Όρνιο

Aegypius monachus

Μαυρόγυπας

Circaetus gallicus

Φιδαετός

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus

Βαλτόκιρκος

Circus macrourus

Στεπόκιρκος

Circus pygargus

Λιβαδόκιρκος

Accipiter gentilis

Διπλοσάινο

Accipiter nisus

Τσιχλογέρακο

Accipiter brevipes

Σαϊνι

Buteo buteo

Γερακίνα

Buteo rufinus

Αετογερακίνα

Aquila pomarina

Κραυγαετός

Aquila heliaca

Βασιλαετός

Aquila chrysaetos

Χρυσαετός

Hieraaetus pennatus

Σταυραετός

FALCONIFORMES

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

Falco subbuteo

Δενδρογέρακο

Falco eleonorae

Μαυροπετρίτης

Falco biarmicus

Χρυσογέρακο

Falco peregrinus

Πετρίτης

GALLIFORMES

Alectoris chukar

Νησιώτικη πέρδικα

CHARADRIIFORMES

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

Scolopax rusticola

Μπεκάτσα

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

Tringa glareola

Λασπότρυγγας

Actitis hypoleucos

Ποταμότρυγγας

Larus cacchinans

Ασημόγλαρος

COLUMBIFORMES

Columba livia

Αγριοπερίστερο

Columba oenas

Φασσοπερίστερο

Columba palumbus

Φάσσα

Streptopelia turtur

Τρυγόνι

CUCULIFORMES

Cuculus canorus

Κούκος

STRIGIFORMES

Otus scops

Γκιώνης

Bubo bubo

Μπούφος

Athene noctua

Κουκουβάγια

Strix aluco

Χουχουριστής

Asio otus

Νανόμπουφος

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgus europaeus

Γιδοβύζι

APODIFORMES

Apus melba

Σκεπαρνάς

CORACIIFORMES

Alcedo atthis

Αλκυόνα

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

Upupa epops

Τσαλαπετεινός

PICIFORMES

Jynx torquilla

Στραβολαίμης

Picus canus

Σταχτοτσικλιτάρα

Picus viridis

Δρυοκολάπτης

Dendrocopos syriacus

Βαλκανοτσικλιτάρα

Dendrocopos medius

Μεσοτσικλιτάρα

Dendrocopos minor

Νανοτσικλιτάρα

PASSERIFORMES

Lullula arborea

Δενδροσταρήθρα

Alauda arvensis

Σταρήθρα

Ptyonoprogne rupestris

Βραχοχελίδονο

Hirundo rustica

Χελιδόνι

Hirundo daurica

Δενδροχελίδονο

Delichon urbica

Σπιτοχελίδονο

Anthus trivialis

Δενδροκελάδα

Motacilla cinerea

Σταχτοσουσουράδα

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδα

Cinclus cinclus

Νεροκότσυφας

Troglodytes troglodytes

Τρυποφράχτης

Prunella modularis

Θαμνοψάλτης

Erithacus rubecula

Κοκκινολαίμης

Luscinia megarhynchos

Αηδόνι

Phoenicurus ochruros

Καρβουνιάρης

Phoenicurus phoenicurus

Κοκκινούρης

Saxicola torquata

Μαυρολαίμης

Oenanthe oenanthe

Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe hispanica

Ασπροκώλα

Monticola solitarius

Γαλαζοκότσυφας

Turdus merula

Κότσυφας

Turdus pilaris

Κεδρότσιχλα

Turdus philomelos

Τσίχλα

Turdus iliacus

Κοκκινότσιχλα

Turdus viscivorus

Τσαρτσάρα

Acrocephalus palustris

Βαλτοποταμίδα

Hippolais pallida

Ωχροστριτσίδα

Sylvia cantillans

Κοκκινοτσιροβάκος

Sylvia curruca

Λαλοτσιροβάκος

Sylvia communis

Θαμνοτσιροβάκος

Sylvia atricapilla

Μαυροσκούφης

Phylloscopus bonelli

Βουνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus sibilatrix

Δασοφυλλοσκόπος

Phylloscopus collybita

Δενδροφυλλοσκόπος

Phylloscopus trochilus

Θαμνοφυλλοσκόπος

Muscicapa striata

Μυγοχάφτης

Ficedula semitorquata

Δρυομυγοχάφτης

Ficedula albicollis

Κρικομυγοχάφτης

Ficedula hypoleuca

Μαυρομυγοχάφτης

Aegithalos caudatus

Αιγίθαλος

Parus lugubris

Κλειδωνάς

Parus caeruleus

Γαλαζοπαπαδίτσα

Parus major

Καλόγερος

Sitta europaea

Δενδροτσοπανάκος

Sitta neumayer

Βραχοτσοπανάκος

Certhia brachydactyla

Καμποδενδροβάτης

Oriolus oriolus

Συκοφάγος

Lanius collurio

Αετομάχος

Lanius senator

Κοκκινοκεφαλάς

Garrulus glandarius

Κίσσα

Pica pica

Καρακάξα

Corvus corone

Κουρούνα

Corvus corax

Κόρακας

Sturnus vulgaris

Ψαρόνι

Passer domesticus

Σπουργίτης

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης

Passer montanus

Δενδροσπουργίτης

Fringilla coelebs

Σπίνος

Fringilla montifringilla

Χειμωνόσπινος

Serinus serinus

Σκαρθάκι

Carduelis chloris

Φλώρος

Carduelis carduelis

Καρδερίνα

Carduelis spinus

Λούγαρο

Carduelis cannabina

Φανέτο

Pyrrhula pyrrhula

Πύρρουλας

Coccothraustes coccothraustes

Χοντρομύτης

Emberiza cirlus

Σιρλοτσίχλονο

Emberiza cia

Βουνοτσίχλονο

Emberiza hortulana

Βλάχος

Emberiza caesia

Σκουρόβλαχος

Emberiza melanocephala

Αμπελουργός

Miliaria calandra

Τσιφτάς