ÊÅÍÔÑÏÍ EÑÅÕÍÇÓ
ÔÙÍ ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÙÍ ÄÉÁËÅÊÔÙÍ ÊÁÉ ÉÄÉÙÌÁÔÙÍ - É.Ë.Í.Å.
Ελληνικά   English   Francais


ΤΟΠΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Δελτία με τοπικούς τύπους του λήμματος γιαγιά:

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιάδις

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: ζαζά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιάε

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: ϊαϊάς

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιάγια

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Λήμμα: γιαγιά, ἡ
Τύπος: γιαγιά

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'γιαγιά'

Για τη σωστή προβολή της φωνητικής απόδοσης λημμάτων και τύπων θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη γραμματοσειρά DoulosSil.