ÊÅÍÔÑÏÍ EÑÅÕÍÇÓ
ÔÙÍ ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÙÍ ÄÉÁËÅÊÔÙÍ ÊÁÉ ÉÄÉÙÌÁÔÙÍ - É.Ë.Í.Å.
Ελληνικά   English   Francais


Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Από τον «Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως» έχουν δωρηθεί στο ΙΛΝΕ συνολικά 191 χειρόγραφα. Τα 80 από αυτά έχουν αντιγραφεί και ενταχθεί στο Αρχείο των εν χρήσει 1455 χειρογράφων του ΙΛΝΕ. Τα υπόλοιπα 111, επειδή είναι ιδιαίτερα φθαρμένα, φυλάσσονται σε ειδικό Αρχείο και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο που ακολουθεί.

Τα χειρόγραφα παρατίθενται γεωγραφικά (κατά μείζονα περιφέρεια της χώρας, κατά νομό, επαρχία, νησιά, επιμέρους περιοχές και χωριά), καθώς επίσης κατά συγγραφέα, χρονολογία και τίτλο.  Για την προβολή της γεωγραφικής προέλευσης του υλικού πατήστε εδώ.