ÊÅÍÔÑÏÍ EÑÅÕÍÇÓ
ÔÙÍ ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÙÍ ÄÉÁËÅÊÔÙÍ ÊÁÉ ÉÄÉÙÌÁÔÙÍ - É.Ë.Í.Å.
Ελληνικά   English   Francais


ΤΟΠΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Δελτία με τοπικούς τύπους του λήμματος λιχνίζω:

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζου

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίσουν

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: ἀλιχνίζω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζουν

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίσου, λιχνειῶμαι

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνᾶνε

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζου

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζεται

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνᾶμε

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζουμ'

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίσουμε

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχμίζω
Τύπος: λιγνᾶμε

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Λήμμα: λιχνίζω
Τύπος: λιχνίζου

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'λιχνίζω'

Για τη σωστή προβολή της φωνητικής απόδοσης λημμάτων και τύπων θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη γραμματοσειρά DoulosSil.