ÊÅÍÔÑÏÍ EÑÅÕÍÇÓ
ÔÙÍ ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÙÍ ÄÉÁËÅÊÔÙÍ ÊÁÉ ÉÄÉÙÌÁÔÙÍ - É.Ë.Í.Å.
Ελληνικά   English   Francais


ΤΟΠΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Δελτία με τοπικούς τύπους του λήμματος οργώνω:

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ὤργωνάμε

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: οὐργώνου

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ἀργώνω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ὀργώνω, ὀργώσω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ὀργώναν

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: γοργώνω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ἀργώνω, ἀργωμένο

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: οὐργώνουν

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ὀργώνω

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: οὐργώνου

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ργώνου

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: οὐργώ'νι

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ὀργούκου

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ὀργώνει

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Λήμμα: ὀργώνω
Τύπος: ὀργώσουν

Αναλυτικά...
Δελτίο με τύπο λήμματος 'οργώνω'

Για τη σωστή προβολή της φωνητικής απόδοσης λημμάτων και τύπων θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη γραμματοσειρά DoulosSil.