Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Άνεμοι Επιφανειακά Υπόγεια
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.4 Ομίχλη
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.2 Υπόγεια
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνη ή ζώνες βλαστήσεως 
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.2 Υγρά λιβάδια
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση 
6.3.4 Αμμοθίνες
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.8.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.8.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις ψαρέματος, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια) 
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.) 
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση 
8.1.1.4 Μελισσοκομία 
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές 
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες 
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Kύριος παράγων στο σχηματισμό και στη διαμόρφωση του δέλτα ήταν και εξακολουθεί να είναι ο ποταμός Έβρος. Ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Βαλκανικής χερσονήσου, χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο υδάτων ιδίως τους χειμερινούς μήνες. Αυτό οφείλεται στο ότι ο ποταμός Έβρος και οι παραπόταμοί του Ερυθροπόταμος, Αρδας, Τούντζας, Εργίνης αποχετεύουν μεγάλη έκταση που περιλαμβάνει την Ανατολική Θράκη και τη Νοτιανατολική Βουλγαρία.

Στη δυτική περιοχή του δέλτα καταλήγει ο χείμαρρος του Λουτρού αλλά μόνο την περίοδο των βροχοπτώσεων έχει νερά. Το καλοκαίρι ξεραίνεται. Ετσι δεν επηρεάζει την μορφολογία της περιοχής σε αντίθεση με τον ποταμό Έβρο ο οποίος με τα άφθονα νερά και τις προσχώσεις δημιουργεί στις ακτές νέες καταστάσεις.

Παλαιότερα η εισροή των γλυκών νερών του ποταμού στο δέλτα ήταν αφθονότερη και γινόταν ανεμπόδιστα. Σήμερα με τα φράγματα που υπάρχουν στους παραποτάμους του ποταμού Έβρου γίνεται κατακράτηση μεγάλων ποσοτήτων των νερών του, τα αντιπλημμυρικά έργα περιόρισαν την ελεύθερη εισροή των νερών σε όλη την έκταση του δέλτα ενώ τα αποστραγγιστικά-αρδευτικά κανάλια και τα αντλιοστάσια διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες γλυκών νερών κατά την περίοδο των πλημμύρων κατευθείαν στη θάλασσα. Αυτές οι δραστηριότητες οδήγησαν στην πτώση της στάθμης των υπόγειων και επιφανειακών νερών, την είσοδο της θάλασσας διαμέσου των καναλιών, της ευθυγράμμισης και της κοίτης του ποταμού σε αρκετά χιλιόμετρα μέσα στο δέλτα, αυξάνοντας έτσι την αλατότητα στα νερά και στο έδαφος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το τεχνητό κανάλι στον ανατολικό βραχίονα του ποταμού κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1950 για να επιτευχθεί η αποστράγγιση των βορείων περιοχών και να αποδοθούν στη καλλιέργεια.

Ο ποταμός Έβρος έχει συνολικό μήκος 530 Km εκ των οποίων τα 230 Km περίπου ανήκουν στην Ελλάδα και αποτελούν την συνοριακή γραμμή Ελλάδος - Βουλγαρίας - Τουρκίας.

Η συνολική λεκάνη απορροής του ποταμού είναι 53.000 Km2, εκ των οποίων τα 35.085 Km2 (66,2%) ανήκουν στη Βουλγαρία, τα 14.575 Km2 (27,5%) ανήκουν στην Τουρκία και τα 3.340 Km2 (6,3%) ανήκουν στην Ελλάδα.