Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Γεωργικές καλλιέργειες Κτηνοτροφία - Βόσκηση Μελισσοκομία
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.4 Ομίχλη
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.2 Υπόγεια
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνη ή ζώνες βλαστήσεως 
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.2 Υγρά λιβάδια
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση 
6.3.4 Αμμοθίνες
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.8.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.8.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις ψαρέματος, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια) 
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.) 
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση 
8.1.1.4 Μελισσοκομία 
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές 
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες 
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Οι υγροτοπικές περιοχές ανέκαθεν ήταν πόλος έλξης για τους κτηνοτρόφους λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που τις διακρίνουν και τις διαφοροποιούν από τους άλλους ορεινούς βοσκοτόπους. Ως τέτοια χαρακτηριστικά των υγροτόπων θεωρούνται η ποιότητα, ποσότητα και ποικιλότητα της βοσκήσιμης ύλης, η διαθεσιμότητα νερού και η εύκολη πρόσβαση σε αυτό, η ομαλότητα του εδάφους και θερμική κάλυψη που προσφέρεται από την υψηλή βλάστηση. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι από παλιά γνωστά στους κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής του δέλτα Έβρου οι οποίοι συνηθίζουν να στήνουν τις στάνες μέσα ή κοντά στις παρυδάτιες ζώνες, οδηγώντας έτσι στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ζώων, στην υπερβόσκηση και στην υποβάθμιση της περιοχής. Η κτηνοτροφία ασκείται με πολύ έντονο τρόπο σε όλη την περιοχή του δέλτα από κατοίκους των κοινοτήτων Άνθειας και Λουτρού, του δήμου Φερών και των οικισμών Δορίσκου, Μοναστηρακίου, Πόρου καθώς και από κτηνοτρόφους πιο απομακρυσμένων κοινοτήτων. Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των κατοίκων που ασχολούνται συστηματικά με την κτηνοτροφία μειώθηκε ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός εκείνων που διατηρούν λίγα ζώα, καθώς η κύρια απασχόλησή τους είναι η γεωργία. Η συνεχής επέκταση των καλλιεργειών μείωσε σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια της ελεύθερης βόσκησης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πίεση βοσκής στα εναπομείναντα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλος αριθμός ζώων στον υγρότοπο. Τα ζώα βόσκουν συνήθως ανεξέλεγκτα σ`όλη την έκταση αφού για ανεύρεση τροφής φτάνουν, όταν το ύψος του νερού το επιτρέπει, μέχρι και τα νησάκια Ασάνη και Καραβιού Ξηράδι.

Ο ακριβής αριθμός των ζώων, αγελάδων και αιγοπροβάτων, στον υγρότοπο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Ενας αρκετά μεγάλος αριθμός ζώων χρησιμοποιεί τον υγρότοπο για ένα μεγάλο διάστημα του χρόνου,7-9 μήνες, ανάλογα με την ύπαρξη βοσκήσιμης ύλης, το ύψος στάθμης νερού και τη θερμοκρασία. Τον χειμώνα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τα ζώα οδηγούνται στους στάβλους όπου τρέφονται αποκλειστικά με έτοιμες τροφές.

Η ελεύθερη και εντατική βόσκηση στο δέλτα Έβρου έχει αρνητικές επιδράσεις στο οικοσύστημα. Η βλάστηση επηρεάζεται άμεσα με μείωση της κάλυψης, αλλαγές των ειδών, μέχρι πλήρη αφανισμό ορισμένων εξ αυτών. Η πλούσια άγρια πανίδα και ιδιαίτερα οι πληθυσμοί των πουλιών, ιδίως αυτών που φωλιάζουν στο έδαφος, ενοχλούνται από την παρουσία των ζώων. Φωλιές, αυγά και νεοσσοί καταπατούνται, ενώ πολλές φορές εμποδίζεται το φώλιασμα και η διαδικασία της αναπαραγωγής.

Η σταθερότητα των όχθων συχνά καταρρέει από τα ποδοπατήματα των ζώων ενώ στις περιοχές που συναθροίζονται, τα νερά παρουσιάζουν αυξημένες αζωτούχες και φωσφορούχες ουσίες καθώς και παθογενή βακτήρια από τις εκκρίσεις των ζώων. Επίσης από την συγκέντρωση της αμμωνίας και την έλλειψη οξυγόνου στις περιοχές αυτές κινδυνεύει η ιχθυοπανίδα.

Ωστόσο σ`ένα παραγωγικό χώρο όπως το δέλτα Έβρου, η ορθά ασκούμενη κτηνοτροφία όχι μόνο δεν αποτελεί κίνδυνο αλλά μπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος διατηρώντας την απαραίτητη ποικιλότητα των ειδών.