Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Αλοφυτική βλάστηση Αμμοθίνες Καλλιέργειες
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.4 Ομίχλη
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.2 Υπόγεια
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνη ή ζώνες βλαστήσεως 
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.2 Υγρά λιβάδια
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση 
6.3.4 Αμμοθίνες
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.8.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.8.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις ψαρέματος, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια) 
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.) 
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση 
8.1.1.4 Μελισσοκομία 
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές 
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες 
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Κατά μήκος των ακτών του υγροτόπου και κυρίως στο δυτικό τμήμα όπως και στις νησίδες Καραβιού Ξηράδι και Ασάνη, υπάρχει μια ζώνη από χαλαρό αμμώδες υπόστρωμα που αποτελεί το σύστημα των αμμοθινών. Η αμμόφιλη βλάστηση των ακτών αυτών παρουσιάζει μια ποικιλομορφία ανάλογα με τις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες των επιμέρους βιοτόπων. Βασικά στην περιοχή αυτή έχουμε δύο ζώνες: τη ζώνη των κρασπέδων που εκπλύνονται με τον κυματισμό της θάλασσας και πιο εσωτερικά τη ζώνη των αμμοθινών.

Στην πρώτη ζώνη το πλάτος της οποίας κυμαίνεται από 3 ως 5 μέτρα, μετά από μια γυμνή από βλάστηση λωρίδα εμφανίζονται οι πρώτες φυτοκοινωνίες, συνήθως νιτρόφιλες της κλάσεως Cakiletea. Στη δεύτερη ζώνη που βρίσκεται εσωτερικότερα και συνήθως είναι περί το 1 μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας επικρατούν τα αμμόφιλα είδη: Elymus farctus, Diotis maritima, Pancratium maritimum, Medicago marina, Verbascum pinnatifidum, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum, Centaurea cuneifolia, Elymus giganteus ssp. sabulosus, Artemisia maritima, Artemisia campestris.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι από το δέλτα του Έβρου απουσιάζει το είδος Ammophila arenaria το οποίο απαντά στις άλλες αμμώδεις ακτές της Ελλάδος και της Μεσογείου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην έλλειψη υψηλών αμμοθινών. Αντίθετα υπάρχει το είδος Elymus giganteus ssp. sabulosus που έχει ευξεινική-νοτιορωσική προέλευση και το δέλτα του ποταμού Έβρου αποτελεί τη μοναδική Μεσογειακή εμφάνιση του.

Ενδιαφέρον, τόσο επιστημονικό, όσο και οικοτουριστικό, παρουσιάζει το χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής, σε ορισμένες θέσεις των νεοσχηματισθέντων θινών των νησίδων, οι θίνες να εμφανίζουν μια χαρακτηριστική τοξοειδή ανάπτυξη λόγω των επικρατούντων ανέμων αλλά και του μικρού ύψους. Οι θίνες αυτές συχνά σκεπάζονται από το θαλασσινό νερό και έτσι η βλάστησή τους αποτελείται από αλόφιλα είδη που στερεώνουν τις θίνες, οπότε αργότερα εισέρχονται τα αμμόφιλα είδη.

Οι αμμόφιλες κοινωνίες του δέλτα του Έβρου είναι πρότυπα μελέτης, τόσο για την μορφολογία τους, την χαρακτηριστική τους βλάστηση που είναι μοναδική για ελληνικές αμμοθίνες, όσο και για τη δυναμική τους.