Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υδροχαρής βλάστηση Υγρά λιβάδια Αλοφυτική βλάστηση
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.4 Ομίχλη
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.2 Υπόγεια
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνη ή ζώνες βλαστήσεως 
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.2 Υγρά λιβάδια
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση 
6.3.4 Αμμοθίνες
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.8.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.8.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις ψαρέματος, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια) 
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.) 
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση 
8.1.1.4 Μελισσοκομία 
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές 
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες 
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Bλάστηση λειμώνων Juncus

Η ενότητα αυτή της βλάστησης με διαφορετικά είδη Juncus sp. (βούρλα),είναι τυπική για Μεσογειακά δέλτα. Τα είδη αυτά φύονται σε θέσεις όπου υπάρχει ελάχιστη ή και καθόλου επίδραση του θαλασσινού νερού. Στη δυτική περιοχή του δέλτα Έβρου υπάρχουν τέτοια εδάφη σε μεγάλη έκταση κοντά στις καλλιεργούμενες περιοχές. Η βλάστηση που καλύπτει αυτές τις εκτάσεις είναι πολύ πυκνή και περιλαμβάνει πολλά είδη, γεγονός που οφείλεται στις ευνοϊκές συνθήκες εδάφους, που διατηρεί αρκετή υγρασία ακόμη και το καλοκαίρι. Η συμμετοχή στην κοινωνία αυτή πολλών ειδών, μερικά από τα οποία είναι άριστα νομευτικά (Fabaceae και Poaceae), έχει σαν αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται οι λειμώνες αυτοί ως βοσκότοποι.

Παρόμοιες συνθέσεις με Juncus απαντούν και σε άλλες θέσεις του δέλτα. Τα είδη που συμμετέχουν είναι τα :

Mentha pulegium, Agropyron elongatum, Trifolium fragiferum, Apium graveolens, Trifolium tomentosum, Inula viscosa, Juncus bufonius κ.ά.

Βλάστηση θαμνώνων Tamarix (αρμυρίκια)

Τα αρμυρίκια στην περιοχή του δέλτα Έβρου, σχηματίζουν εκτεταμένους πυκνούς θαμνώνες ύψους 3-4 μέτρων. Αναπτύσσονται κατά μήκος του ποταμού, κοντά στις λιμνοθάλασσες, γύρω από τα τέλματα, στις περιοχές των καναλιών, κοντά στις καλλιέργειες ή είναι διασκορπισμένα σαν μεμονωμένοι θάμνοι.

Τα αρμυρίκια είναι είδη ανθεκτικά στις πλημμύρες και την αλατότητα του εδάφους, γιαυτό και αναπτύσσονται τόσο σε εδάφη κατακλυζόμενα από αλμυρά ή υφάλμυρα νερά, όσο και σε μη κατακλυζόμενα εδάφη ή εδάφη που κατακλύζονται από γλυκά νερά.

Κυρίαρχο είδος στους θαμνώνες είναι το Tamarix smyrnesis. Η ιδιαίτερη του ανάπτυξη στο δέλτα Έβρου ευνοήθηκε από τις αλλαγές που επήλθαν στους επιμέρους βιοτόπους με την κατασκευή καναλιών και άλλων έργων, καθώς το είδος αυτό έχει μεγάλη οικολογική πλαστικότητα και απαντάται σε ποικιλία εδαφών, από άποψη μηχανικής σύστασης, υγρασίας και αλατότητας.

Στον υπόροφο των θαμνώνων με τα αρμυρίκια αναπτύσσονται και άλλα είδη, όπως τα αλόφυτα Limonium gmelinii, Aeluropus litoralis, Puccinelia distans αλλά και τα γλυκόφυτα κυρίως κατά μήκος του ποταμού, όπως τα Cynodon dactylon, Hordeum sp. κ.ά.

Οι περιοχές με τους θαμνώνες αρμυρικιών βοσκούνται από μεγάλα ζώα όπως οι αγελάδες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν τα χόρτα παραμένουν πιο πράσινα και η περιοχή κρατά περισσότερη υγρασία, σε σύγκριση με άλλους μη σκιαζόμενους βιοτόπους. Το ίδιο το αρμυρίκι δεν βοσκείται και έτσι μπορεί να εξαπλωθεί απεριόριστα και μάλιστα σε βάρος άλλων φυσικών σχηματισμών. Ιδιαίτερα στην ζώνη κατά μήκος του ποταμού έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που εκτεινόταν μεταξύ του ποταμού και των καναλιών όπου επικρατούσε άλλη μορφή βιοτόπου. Αυτός ο βιότοπος κατά το παρελθόν λειτουργούσε σαν τοποθεσία φωλιάσματος των κορμοράνων και των ερωδιών. Η πτώση της επιφάνειας του νερού, η όχληση από τα μεγάλα ζώα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συνετέλεσαν στο να μην είναι επιθυμητή η περιοχή για φώλιασμα από τα πουλιά.