Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Γενική Περιγραφή Νομός, Δήμος
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.3.2 Υποζώνη Fagion moesiacae 
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4 Πανίδα
6.4.1 Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά) 
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος) 
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11 Πτηνά
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.5 Χέρσες εκτάσεις
6.4.11.2.8 Βραχότοποι
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.13.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εξαπλώθηκαν στην περιοχή πρόσφατα)
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων 
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή 
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

ΘEΣH:

Με τη γενική ονομασία "Λειβαδίτης" υπονοείται εδώ μια ευρεία ορεινή περιοχή που αλλιώς θα μπορούσε να ονομασθεί ορεινό συγκρότημα της Χαϊντούς και βρίσκεται βόρεια της κοιλάδας του Νέστου. Αρχίζει πάνω από το χωριό Δαφνώνας, βόρεια της Σταυρούπολης, περιλαμβάνει τα χωριά Καρυόφυτο και Καλλιθέα, ενώ έχει σαν κέντρο το χωριό Λειβαδίτης, με γεωγραφικό πλάτος 41ο 18΄ και γεωγραφικό μήκος 24ο 45΄. Ανατολικά φθάνει έως το χωριό Ρεύμα και Δημάριο. Δυτικά φθάνει έως τα σύνορα των νομών Δράμας - Ξάνθης. Περιλαμβάνει το δάσος Χαϊντούς, τα υψώματα Κούλα και Γυφτόκαστρο, τις τοποθεσίες "Γέφυρα Λεωνίδα", Ερύμανθος, κ.α. Το ορεινό αυτό συγκρότημα αποτελεί το νότιο τμήμα του όρους Κούλα (το βόρειο βρίσκεται μέσα στο βουλγαρικό έδαφος), που και αυτό με τη σειρά του είναι ένα από τα πολλά όρη που σχηματίζουν την οροσειρά της Κεντρικής Ροδόπης. Η οροσειρά της Κεντρικής Ροδόπης εκ λάθους χαρακτηρίζεται ως Δυτική, αφού η Δυτική Ροδόπη βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο βουλγαρικό έδαφος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ορεινή με έντονο ανάγλυφο περιοχή. Περισσότερο απότομη η περιοχή με υψόμετρο λιγότερο από 1000 μέτρα, όπου πολλά ρέματα με γρήγορη ροή ρέουν προς τον Νέστο ποταμό. Η δυτική περιοχή με υψόμετρο > 1000 μέτρα είναι η πιο ομαλή. Σταδιακά και προς ανατολικά και βορειοανατολικά η μορφολογία γίνεται πιο απότομη με ψηλότερες κορυφές κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Η ψηλότερη και η ανατολικότερη κορυφή του συγκροτήματος είναι το Γυφτόκαστρο (1827 μ.), πάνω ακριβώς στη μεθόριο με τη Βουλγαρία. Άλλες σημαντικές κορυφές είναι η Τσίχλα (1745 μ.), η Ανώνυμη (1525) και ο Δρυμός, πρώην Χαϊντού, (1603 μ.). Όλες βρίσκονται πάνω σε μια κορυφογραμμή, με κατεύθυνση από Β.A. προς Ν.Δ. Μια άλλη κορυφή είναι ο Ερύμανθος, πρώην Αντάλοφος (1569 μ.) που βρίσκεται Β.Δ. του Δρυμού. Οι πλαγιές αυτού του συγκροτήματος κατέρχονται νότια μέχρι το δρόμο Γέρακα- Σταυρούπολης- Ιωνικού. Δυτικά πέφτουν προς το Αρκουδόρεμα της Δράμας, και ανατολικά προς την κοιλάδα του Εχίνου.

Στα χαμηλότερα μέρη υπάρχουν μερικά ημιορεινά χωριά, όπως η Καλλιθέα, το Καρυόφυτο, το Μαργαρίτη, η Θεοτόκος, κλπ., ενώ ψηλότερα είναι χτισμένο το μόνο πραγματικά ορεινό χωριό της περιοχής, ο Λειβαδίτης.