Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υδροχαρής βλάστηση Κατάλογος χλωρίδας Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.3.2 Υποζώνη Fagion moesiacae 
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4 Πανίδα
6.4.1 Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά) 
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος) 
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11 Πτηνά
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.5 Χέρσες εκτάσεις
6.4.11.2.8 Βραχότοποι
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.13.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εξαπλώθηκαν στην περιοχή πρόσφατα)
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων 
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή 
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

PTERIDOPHYTA

Athyriaceae

Cystopteris fragilis (L.) Benth.

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L.

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

Pinus sylvestris L Αγριόπευκο, Δασόπευκο

Abies borisii-regis Mattf. Μακεδονικό έλατο

Cupressaceae

Juniperus communis L. subsp. communis

ANGIOSPERMAE

Salicaceae

Salix alba L. subsp. alba Ασημοϊτιά

Salix caprea L.

Salix purpurea L. subsp. purpurea

Populus tremula L. Αγριόλευκα

Populus nigra L. Καβάκι

Betulaceae

Betula pendula Roth Σημύδα

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Κλήθρο, Σκλήθρο

Corylaceae

Corylus avellana L. Φουντουκιά

Carpinus orientalis Miller Σκυλόγαυρος

Fagaceae

Fagus sylvatica L. Οξιά

Quercus frainetto Ten. Πλατύφυλλη βελανιδιά, Πλατύτσα

Moraceae

Ficus carica L. Αγριοσυκιά

Polygonaceae

Polygonum persicaria L.

Polygonum lapathifolium L.

Caryophyllaceae

Lychnis coronaria (L.) Desr. Γαρύφαλλο του βουνού, Σταυρουδάκι

Lychnis viscaria L. subsp. atropurpurea (Griseb.) Chater

Dianthus gracilis Sibth. & Sm. subsp. drenowskianus (Rech. fil.)

Dianthus superbus L. subsp. superbus

Silene alba (Miller) E.H.L. Krause subsp.

Silene vulgaris (Moench) Gercke subsp. vulgaris

Silene heuffelii Soo

Silene viridiflora L.

Silene waldsteinii Griseb.

Minuartia saxifrage (Friv.) Graebner

Scleranthus perennis L. subsp. marginatus (Guss.) Nyman

Ranunculaceae

Thalictrum aquilegifolium L.

Anemone nemorosa L.

Clematis vitalba L.. Κληματσίδα, Αγράμπελη

Papaveraceae

Papaver rhoeas L. var rhoeus Παπαρούνα, Κουτσουνάδα

Brassicaceae (Cruciferae)

Rorripa thracica (Griseb.) Fritsch

Cardamine bulbifera (L.) Crantz.

Cardamine impatiens L.

Arabis alpina L.

Arabis turrita L.

Erysimum drenowskii Degen

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum Αγριοραπανίδα, Ραπανίδα

Alyssum murale Waldst. & Kit

Crassulaceae

Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Love Κάκος, Αμάραντο

Saxifragaceae

Saxifraga chrysosplenifolia Boiss.

Rosaceae

Fragaria vesca L. Αγριοφράουλα

Geum rhodopaeum Stoj. & Stef. x Geum coccineuum Sm..

Rosa heckeliana Tratt.

Rosa canina L. Αγριοτριανταφυλλιά

Rosa pendulina L.

Rosa agrestis Savi.

Cotoneaster integerrimus Medicus

Prunus avium (L.) L. Αγριοκερασιά

Prunus cerasifera Ehrh. Αγριοκορομηλιά

Prunus spinosa L. Τσαπουρνιά

Rubus idaeus L. Σμέουρα, Σμέουρδα

Rubus fruticosus L. Βατομουριά

Potentilla recta L.

Potentilla erecta (L.) Rauschel

Potentilla inclinata Vill.

Potentilla reptans L.

Potentilla argentea L.

Pyrus amygdaliformis Vill Γκορτσιά.

Pyrus pyraster Burgsd. Αγριαχλαδιά

Crataegus monogyna Jacq. Κράταιγος, Μουρτζιά

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria

Dipsacaceae

Scabiosa tenuis spruner

Fabaceae (Leguminosae)

Coronilla varia L.

Astragalus glycyphyllos L.

Trifolium pratense L.

Chamaecytisus eriocarpus (Boiss.) Rothm.

Chamaecytisus austriacus (L.) Link

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link subsp. ciliatus (Wahlenb.) Strid

Lotus tenuis Waldst. & Kit.

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy

Genista lydia Boiss.

Genista sagitalis L. subsp. sagitalis

Euphorbiaceae

Euphorbia cyparissias L.

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.

Geraniaceae

Geranium macrorrhizum L.

Geranium sanguineum L.

Geranium robertianum L.

Polygalaceae

Polygala anatolica Boiss. & Heldr.

Aceraceae

Acer opalus Miller subsp. hyrcanum (Fischer & Meyer) E. Murray Σφενδάμι

Balsaminaceae

Impatiens noli-tangere L.

Rhamnaceae

Paliurus spina-christi Miller Παλιούρι

Vitacae

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmelin) Hegi Αγριοστάφυλο

Malvaceae

Lavatera thuringiaca L. subsp. thuringiaca

Lavatera punctata All.

Thymelaeaceae

Daphne mezereum L.

Hypericaceae (Guttiferae)

Hypericum perforatum L. Βάλσαμο, Βαλσαμόχορτο, Λειχηνόχορτο

Hypericum montbretii Spach

Hypericum cerastoides (Spach) N. Robson

Hypericum olympicum L.

Violaceae

Viola hirta L.

Viola odorata L. Μενεξές

Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman

Viola orbelica Pancic

Viola rhodopeja W. Becker

Viola tricolor L.

Viola rhodopeja W. Becker X Viola orbelica Pancic

Viola rhodopeja W. Becker X Viola serresiana Erber

Viola serresiana Erber

Viola riviniana Reichenb.

Viola ganiatsasii Erben

Viola ganiatsasii Erben X Viola serresiana Erben

Viola ganiatsasii Erben X Viola tricolor L.

Viola ganiatsasii Erben X Viola orbelica Pancic

Cistaceae

Cistus incanus L. subsp. incanus Λαδανιά, Κουνούκλα

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularium

Onagraceae

Epilobium angustifolium L..

Oenothera erythrosepala Bordà s

Oenothera biennis L.

Cornaceae

Cornus sanguinea L. Αγριοκρανιά

Araliaceae

Apiaceae (Umbelliferae)

Heracleum sphondylium L.

Peucedanum officinale L.

Angelica sylvestris L.

Ericaceae

Vaccinium vitis-idaea L.

Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb.

Primulaceae

Soldanella rhodopaea F.K. Meyer

Cyclamen hederifolium Aiton Κυκλάμινο, Αρκουδόψωμο, του λαγού τ'αυτιά

Lysimachia punctata L.

Lysimachia nummularia L.

Oleaceae

Fraxinus ornus L. Φράξος, Μελλιός, Μέλεγος

Gentianaceae

Gentiana asclepiadea L.

Centaurium erythraea Rafn subsp. rumelicum (Velen.) Melderis Θερμόχορτο, Κιννινόχορτο

Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. hirundinaria

Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. nivale (Boiss. & Heldr.) Markgraf

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L. Περικοκλάδι, Χωνάκια

Calystegia sylvatica (Kit.) Griseb.

Boraginaceae

Anchusa officinalis L.

Anchusa undulata L. subsp. hybrida (Ten.) Coutinho

Pulmonaria rubra Schot

Echium italicum L.

Echium vulgare L.

Cynoglossum officinale L.

Lamiaceae (Labiatae)

Teucrium chamaedrys L.

Teucrium polium L. subsp. capitatum (L.) Arcangeli Στομαχοβότανο, Ασπρόχορτο

Acinos suaveolens (Sibth. & Sm.) G. Don fil.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli

Prunella laciniata (L.) L.

Melitis melissophyllum L. subsp. albida (Guss.) P.W. Ball

Salvia glutinosa L.

Salvia verticillata L.

Solanaceae

Atropa bella-donna L.

Scrophulariaceae

Verbascum roripifolium (Halacsy) I.K. Ferguson

Verbascum nigrum L. subsp. abietinum (Bordas) Ferguson

Digitalis lanata Ehrh. Χελιδονόχορτο, Κορακοβότανο

Digitalis viridiflora Lindley

Linaria genistifolia (L.) Miller

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys

Scrophularia scopolii Hoppe

Rubiaceae

Galium odoratum (L.) Scop.

Galium verum L. subsp. verum

Galium hellenicum Krendl

Caprifoliaceae

Sambucus nigra L. Σαμπούκος, Αφροξυλιά

Sambucus ebulus L. Βούζι, Βουζιά

Valerianaceae

Valeriana officinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman Βαλεριάνα

Campanulaceae

Campanula lingulata Waldst. & Kit.

Campanula patula L.

Campanula cervicaria L.

Asteraceae (Compositae)

Achillea nobilis L.

Achillea clypeolata Sibth. & Sm.

Achillea collina J. Becker ex Reichenb.

Achillea millefolium L. Χιλιόφυλλο

Senecio squalidus L.

Crepis conyzifolia (Gouam) A. Kerner

Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria

Doronicum austriacum Jacq.

Cichorium intybus L. Ραδίκι

Antennaria dioica (L.) Gaertner

Petasites hybridus (L.) Gaertner, B. Meyer & Schreb. subsp. ochroleucus (Boiss. & Heldr.) Sourek

Telekia speciosa (Schreber) Baumg.

Tussilago farfara L. Χαμόλευκα

Centaurea stenolepis A. Kerner subsp. razgradensis (Velen.) Stoj. & Acht.

Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss.

Solidago virgaurea L.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz subsp. corymbosum

Liliaceae

Lilium rhodopaeum Delip. Κρίνος της Ροδόπης

Veratrum album L. Στερόγιαννι

Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.

Muscari commosum (L.) Miller

Iridaceae

Crocus flavus Weston

Crocus veluchensis Herbert

Juncaceae

Juncus tomasii Ten.

Orchidaceae

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soo