Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 608 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Περιοχή Βιβλιογραφία
451 Insecta:Lepidoptera Dilobidae Diloba coeruleocephala (L.) Θράκη Βιβλ. 23
452 Insecta:Lepidoptera Drepanidae Cilix glaucata (Scop.) Θράκη Βιβλ. 23
453 Insecta:Lepidoptera Drepanidae Drepana falcataria (L.) Θράκη Βιβλ. 23
454 Insecta:Lepidoptera Drepanidae Watsonalla binaria (Hufn.) Θράκη Βιβλ. 23
455 Insecta:Lepidoptera Drepanidae Watsonalla cultraria (F.) Θράκη Βιβλ. 23
456 Insecta:Lepidoptera Drepanidae Watsonalla uncinula (Bkh.) Θράκη Βιβλ. 23
457 Insecta:Lepidoptera Hesperiidae Thymelicus sylvestis (Poda) Θράκη, Δαδιά Βιβλ. 17, 21
458 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Dendrolimus pini (L.) Θράκη Βιβλ. 23
459 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Eriogaster catax (L.) Θράκη Βιβλ. 23
460 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Eriogaster lanestris (L.) Θράκη Βιβλ. 23
461 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Eriogaster rimicola (D. &S.) Θράκη Βιβλ. 23
462 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Gastropacha quercifolia (L.) Θράκη Βιβλ. 23
463 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Lasiocampa grandis (Rghfr.) Θράκη Βιβλ. 23
464 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Lasiocampa quercus (l.) Θράκη Βιβλ. 23
465 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Lasiocampa trifolii (D. &S.) Θράκη Βιβλ. 23
466 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Malacosoma castrensis (L.) Θράκη Βιβλ. 23
467 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Malacosoma neustrium (L.) Θράκη Βιβλ. 23
468 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Odonestis pruni (L.) Θράκη Βιβλ. 23
469 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Pachypasa otus (Dry.) Θράκη Βιβλ. 23
470 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Phyllodesma tremulifolia (Hbn.) Θράκη Βιβλ. 23
471 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Poecilocampa populi (L.) Θράκη Βιβλ. 23
472 Insecta:Lepidoptera Lasiocampidae Trichiura crataegi (L.) Θράκη Βιβλ. 23
473 Insecta:Lepidoptera Lemoniidae Lemonia balcanica (H. S.) Θράκη Βιβλ. 23
474 Insecta:Lepidoptera Lemoniidae Lemonia dumi (L.) Θράκη Βιβλ. 23
475 Insecta:Lepidoptera Lemoniidae Lemonia taraxaci (D. &S.) Θράκη Βιβλ. 23
476 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Arctornis l-nigrum (Mull.) Θράκη Βιβλ. 23
477 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Euproctis chrysorrhoea (L.) Θράκη Βιβλ. 23
478 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Leucoma salicis (L.) Θράκη Βιβλ. 23
479 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Lymantria dispar (L.) Θράκη Βιβλ. 23
480 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Ocneria rubea (D.&S.) Θράκη Βιβλ. 23
481 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Orgyia antiqua (L.) Θράκη Βιβλ. 23
482 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Parocneria detrita (Esp.) Θράκη Βιβλ. 23
483 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Parocneria terebinthi (Frr.) Θράκη Βιβλ. 23
484 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Phalera bucephala (L.) Θράκη Βιβλ. 23
485 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Phalera bucephaloides (Ochs.) Θράκη Βιβλ. 23
486 Insecta:Lepidoptera Lymantriidae Sphrageidus similis (Fuessl.) Θράκη Βιβλ. 23
487 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Agrotis biconica (Kollar, 1844) Κάρισος, Φέρρες Βιβλ. 31
488 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Agrotis exclamationis exclamationis (Linnaeus, 1758) Κάρισος, Φέρρες, Αλεξανδρούπολη, Κίρκη Βιβλ. 31
489 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) Θράκη Βιβλ. 31
490 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Agrotis puta puta (Hubner, 1800 ) Θράκη Βιβλ. 31
491 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Agrotis segetum (D. & S., 1775) Θράκη, Κίρκη Βιβλ. 31, 27
492 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Axylia putris putris (L. , 1761) Κάρισος, Φέρρες Βιβλ. 31
493 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Cerastis rubricosa (Dennis & Schiffermuller, 1775) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 36
494 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Colobonchyla salicalis (Dennis & Schiffermuller, 1775) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 36
495 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Discestra trifolii trifolii (Hufnagel, 1766) Ανατολική Θράκη Βιβλ. 31
496 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Epilecta linogrisea (D.&S.) Δέλτα Έβρου Βιβλ. 31
497 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Euxoa cos cos (Hubner, 1823-24) Κάρισος, Φέρρες Βιβλ. 31
498 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Euxoa glabella (Wagner, 1930) Κάρισος Βιβλ. 31
499 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Hadena rivularis (Fabricius, 1775) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 36
500 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Noctua comes (Hubner, 1890) Θράκη Βιβλ. 31