Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 608 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Περιοχή Βιβλιογραφία
501 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Noctua orbona (HUFN.) Κίρκη Βιβλ. 31
502 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Noctua pronuba Νέστος, Έβρος, Φέρρες, Κομοτηνή Βιβλ. 31
503 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Ochropleura plecta plecta (Linnaeus, 1761) Κάρισος, Φέρρες Βιβλ. 31
504 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Peridroma saucia (D. &S.) Σαμοθράκη, Ανατολική Θράκη Βιβλ. 31
505 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Xestia castanea (Esper, 1798) Αλεξανδρούπολη, Κίρκη, Ανατολική Θράκη Βιβλ. 31
506 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Xestia c-nigrum nigrum (L. 1758) Έβρος, Αλεξανδρούπολη Βιβλ. 31
507 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Xestia cohaesa (Herrich-Schaffer, 1849) Δέλτα Έβρου, Αλεξανδρούπολη Βιβλ. 31
508 Insecta:Lepidoptera Noctuidae Yigoga flavina fliavina (Herrich-Schaffer) Κομοτηνή, Κάρισος, Σαμοθράκη, Λούρα (Κομοτηνή) Βιβλ. 31
509 Insecta:Lepidoptera Nolidae Antennola impura (Mn.) Θράκη Βιβλ. 23
510 Insecta:Lepidoptera Nolidae Nola aerugula (Hbn.) Θράκη Βιβλ. 23
511 Insecta:Lepidoptera Nolidae Nola chlamitulalis (Hbn.) Θράκη Βιβλ. 23
512 Insecta:Lepidoptera Nolidae Nola cicatricalis (Tr.) Θράκη Βιβλ. 23
513 Insecta:Lepidoptera Nolidae Nola confusalis (H.S) Θράκη Βιβλ. 23
514 Insecta:Lepidoptera Nolidae Nola cucullatella (L.) Θράκη Βιβλ. 23
515 Insecta:Lepidoptera Nolidae Nola subchlamydula (Stgr.) Θράκη Βιβλ. 23
516 Insecta:Lepidoptera Nolidae Roeselia albula (D&S) Θράκη Βιβλ. 23
517 Insecta:Lepidoptera Nolidae Roeselia gigantula (Stgr) Θράκη Βιβλ. 23
518 Insecta:Lepidoptera Nolidae Roeselia strigula (D&S) Θράκη Βιβλ. 23
519 Insecta:Lepidoptera Nolidae Roeselia togatulalis (Hbn.) Θράκη Βιβλ. 23
520 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Cerura vinula (L.) Θράκη Βιβλ. 23
521 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Clostera anastomosis (L.) Θράκη Βιβλ. 23
522 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Clostera curtula (L.) Θράκη Βιβλ. 23
523 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Clostera pigra (Hufn.) Θράκη Βιβλ. 23
524 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Dicranura ulmi (D. & S.) Θράκη Βιβλ. 23
525 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Drymonia dodonaea (D.&S.) Θράκη Βιβλ. 23
526 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Drymonia melagona (Bkh.) Θράκη Βιβλ. 23
527 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Drymonia querna (D. &S.) Θράκη Βιβλ. 23
528 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Drymonia ruficornis (Hufn.) Θράκη Βιβλ. 23
529 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Furcula bifida (Br.) Θράκη Βιβλ. 23
530 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Furcula furcula (Cl.) Θράκη Βιβλ. 23
531 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Harpyia milhauseri (F.) Θράκη Βιβλ. 23
532 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Notodonta dromedarius (L.) Θράκη Βιβλ. 23
533 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Notodonta tritopha (D.&S. ) Θράκη Βιβλ. 23
534 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Notodonta ziczac (L.) Θράκη Βιβλ. 23
535 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Ochrostigma velitaris (Hufn.) Θράκη Βιβλ. 23
536 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Peridea anceps (Gze.) Θράκη Βιβλ. 23
537 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Pheosia tremula (Cl.) Θράκη Βιβλ. 23
538 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Pterostoma palpinum (Cl.) Θράκη Βιβλ. 23
539 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Ptilodon capucina (Linnaues, 1758) Θράκη, Δέλτα Νέστου Βιβλ. 23, 36
540 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Ptilodontella cucullina (D. &S.) Θράκη Βιβλ. 23
541 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Spatalia argentina (D.&S.) Θράκη Βιβλ. 23
542 Insecta:Lepidoptera Notodontidae Stauropus fagi (L.) Θράκη Βιβλ. 23
543 Insecta:Lepidoptera Saturniidae Acherontia atropos (L.) Θράκη Βιβλ. 23
544 Insecta:Lepidoptera Saturniidae Perisomena caecigena (Kup.) Θράκη Βιβλ. 23
545 Insecta:Lepidoptera Saturniidae Saturnia pyri (D.&S.) Θράκη Βιβλ. 23
546 Insecta:Lepidoptera Saturniidae Saturnia spini (D. & S.) Θράκη Βιβλ. 23
547 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Deilephila elpenor (L.) Θράκη Βιβλ. 23
548 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Deilephila porcellus (L.) Θράκη Βιβλ. 23
549 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Hemaris croatica (Esp.) Θράκη Βιβλ. 23
550 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Hemaris tityus (L.) Θράκη Βιβλ. 23