Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 608 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Περιοχή Βιβλιογραφία
551 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Hyles euphorbiae (L.) Θράκη Βιβλ. 23
552 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Hyles hippophaes (Esp.) Θράκη Βιβλ. 23
553 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Hyles livornica (Esp.) Θράκη Βιβλ. 23
554 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Hyles nicaea (Prun.) Θράκη Βιβλ. 23
555 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Hyles vespertilio (Esp.) Θράκη Βιβλ. 23
556 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Hyloicus pinastri (L.) Θράκη Βιβλ. 23
557 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Kentrochysalis elegans (O.B.H.) Θράκη Βιβλ. 23
558 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Laothoe populi (L.) Θράκη Βιβλ. 23
559 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Macroglossum stellatarum (L.) Θράκη Βιβλ. 23
560 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Marumba quercus (D.&S.) Θράκη Βιβλ. 23
561 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Mimas tiliae (L.) Θράκη Βιβλ. 23
562 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Proserpinus proserpinus (Pall.) Θράκη Βιβλ. 23
563 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Rethera komarovi (Christ.) Θράκη Βιβλ. 23
564 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Smerinthus ocellatus (L.) Θράκη Βιβλ. 23
565 Insecta:Lepidoptera Sphingidae Sphinx ligustri (L.) Θράκη Βιβλ. 23
566 Insecta:Lepidoptera Syntomidae Dysauxes famula (Frr.) Θράκη Βιβλ. 23
567 Insecta:Lepidoptera Syntomidae Dysayxes ancilla (Linnaeus, 1767) Θράκη, Δέλτα Νέστου Βιβλ. 23, 36
568 Insecta:Lepidoptera Syntomidae Syntomis kruegeri (Rag.) Θράκη Βιβλ. 23
569 Insecta:Lepidoptera Syntomidae Syntomis phegea (L.) Θράκη Βιβλ. 23
570 Insecta:Lepidoptera Thaumetopoeidae Thaumatocampa pityocampa (D. & S.) Θράκη Βιβλ. 23
571 Insecta:Lepidoptera Thaumetopoeidae Thaumetopoea processionea (L.) Θράκη Βιβλ. 23
572 Insecta:Lepidoptera Thaumetopoeidae Thaumetopoea solitaria (Frr.) Θράκη Βιβλ. 23
573 Insecta:Lepidoptera Thyatiridae Asphalia ruficollis (F.) Θράκη Βιβλ. 23
574 Insecta:Lepidoptera Thyatiridae Cymatophorima diluta (D.&S.) Θράκη Βιβλ. 23
575 Insecta:Lepidoptera Thyatiridae Habrosyne pyritoides (Hufn.) Θράκη Βιβλ. 23
576 Insecta:Lepidoptera Thyatiridae Polyploca ridens (F.) Θράκη Βιβλ. 23
577 Insecta:Lepidoptera Thyatiridae Tethea ocularis (L.) Θράκη Βιβλ. 23
578 Insecta:Lepidoptera Thyatiridae Tethea or (Gze.) Θράκη Βιβλ. 23
579 Insecta:Lepidoptera Thyatiridae Thyatira batis (L.) Θράκη Βιβλ. 23
580 Insecta:Siphonaptera Ceratophyllidae Citellophilus simplex (Wagner, 1902) Έβρος Βιβλ. 19
581 Insecta:Siphonaptera Ceratophyllidae Nosopsyllus (N.) fasciatus (Bosc d' Antic, 1800) Έβρος: Μάκρη Βιβλ. 19
582 Insecta:Siphonaptera Ceratophyllidae Nosopsyllus (N.) durii (Hubbard, 1956) Ξάνθη: Ακρ. Μπαλούστρα, Άβδηρα; Έβρος: Νέα Χηλή Βιβλ. 19, 34
583 Insecta:Siphonaptera Ctenophthalmidae Ctenophthalmus (Ctenophthalmus) agyrtes jordanianus (Peus, 1950) Έβρος: Αισύμη, όρος Καλλιθέα; Ροδόπη: Σάλπη, Λίμνη Βιστωνίδας Βιβλ. 19, 34
584 Insecta:Siphonaptera Ctenophthalmidae Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) secundus vicarius (Jordan & Rothschild, 1921) Ξάνθη: Ακρ. Μπαλούστρα; Έβρος: Νέα Χηλή, Αισύμη, Κουφοβούνια Ροδόπη: Σάλπη, Λίμνη Βιστωνίδας Βιβλ. 19, 34
585 Insecta:Siphonaptera Ctenophthalmidae Stenoponia tripectinata tripectinata (Tiraboschi, 1902) Ξάνθη: Ακρ. Μπαλούστρα; Έβρος: Αλεξανδρούπολη Βιβλ. 19
586 Insecta:Siphonaptera Ischnopsyllidae Rhinolophopsylla unipectinata unipectinata (Taschenberg, 1880) Έβρος: Δίκελλα Βιβλ. 19, 34
587 Insecta:Siphonaptera Leptopsyllidae Leptopsylla segnis (Schonherr, 1811) Έβρος: Δίκελλα, Νέα Χηλή, Μάκρη Βιβλ. 19, 34
588 Insecta:Siphonaptera Leptopsyllidae Leptopsylla taschenbergi taschenbergi (Wagner, 1898) Έβρος: Αισύμη, όρος Καλλιθέας Βιβλ. 19, 34
589 Insecta:Siphonaptera Pulicidae Pulex irritans (Linne, 1758) Έβρος: Κουφοβούνια Βιβλ. 19, 34
590 Insecta¨: Coleoptera Carabidae Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) Στενά Νέστου Βιβλ. 22
591 Le pidoptera Sphingidae Hemaris fuciformis (L.) Θράκη Βιβλ. 23
592 Tracheata: Diplopoda Chilognatha Iulida-Symphyognatha Chromatoiulus hercules (Verh., 1901) Αλεξανδρούπολη, Μάκρη, Αισύμη Βιβλ. 33
593 Tracheata: Diplopoda Chilognatha Iulida-Symphyognatha Chromatoiulus rossicus strandschanus (Verh., 1937) Έβρος: Αλεξανδρούπολη Βιβλ. 33
594 Tracheata: Diplopoda Chilognatha Iulida-Symphyognatha Chromatoiulus transsilvanicus (Verh., 1897) Μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Αισύμης, όρος Καλλιθέας Βιβλ. 33
595 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Iulida-Symphyognatha Chromatoiulus rhodopinus Θράκη Βιβλ. 33
596 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Iulida-Symphyognatha Chromatoiulus unilineatus Θράκη Βιβλ. 33
597 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Iulida-Symphyognatha Phachyiulus (P.) cattarensis (Latz. , 1884) Θράκη Βιβλ. 33
598 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Iulida-Symphyognatha Phachyiulus (P.) flavipes Θράκη Βιβλ. 33
599 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Polydesma-Proterospermophora Kelempekia martensi Θράκη Βιβλ. 33
600 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Polydesma-Proterospermophora Melaphe vestica (C.L. Koch, 1847) Έβρος: Αλεξανδρούπολη, Αισύμη, Μάκρη Ξάνθη: Σάτρες Βιβλ. 33