Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 608 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Περιοχή Βιβλιογραφία
351 Insecta: Lepidoptera Satyridae Hipparchia semele (Linnaeus) Θράκη Βιβλ. 21
352 Insecta: Lepidoptera Satyridae Hipparchia statilinus (Hufnagel) Θράκη Βιβλ. 21
353 Insecta: Lepidoptera Satyridae Hyponephele lupina (Costa) Θράκη Βιβλ. 21
354 Insecta: Lepidoptera Satyridae Hyponephele lycaon (Kuhn) Θράκη Βιβλ. 21
355 Insecta: Lepidoptera Satyridae Kirinia roxelana (Cramer) Δέλτα Έβρου Βιβλ. 21
356 Insecta: Lepidoptera Satyridae Lasiomata maera (Linnaeus) Θράκη Βιβλ. 21
357 Insecta: Lepidoptera Satyridae Lasiommata megera (Linnaeus) Μεταξάδες, Τρίγωνο Βιβλ. 21
358 Insecta: Lepidoptera Satyridae Maniola jurtina (Linnaeus) Μεταξάδες Βιβλ. 21
359 Insecta: Lepidoptera Satyridae Melanargia larissa (Geyer) Θράκη Βιβλ. 21
360 Insecta: Lepidoptera Satyridae Neohipparchia statilinus (Hufnagel) Αλεξανδρούπολη Βιβλ. 17
361 Insecta: Lepidoptera Satyridae Pararge aegeria (Linnaeus) Μεταξάδες, Τρίγωνο Βιβλ. 21
362 Insecta: Lepidoptera Satyridae Pyronia cecilia (Vallantin) Δαδιά Βιβλ. 21
363 Insecta: Lepidoptera Satyridae Pyronia tithonus (Linnaeus) Θράκη Βιβλ. 21
364 Insecta: Mantodea Empusidae Empusa fasciata (Brulle, 1836) Ξάνθη: Στέρνα Κομψάτος Βιβλ. 26
365 Insecta: Mantodea Mantidae Ameles heldreichi (Brunner, 1882) Ξάνθη: Στέρνα Έβρος: Νέα Σάντα, Αισύμη, Τσοπάν, Νέα Χηλή, Άνθεια, Δορίσκος. Βιβλ. 26
366 Insecta: Mantodea Mantidae Iris oratoria (L. 1758) Ξάνθη: Κουτσό, Έβρος: Τσοπάν, Νέα Χηλή, Άνθεια, Δορίσκος Βιβλ. 26
367 Insecta: Mantodea Mantidae Mantis religiosa (L. 1758) Ξάνθη: Στέρνα, Κουτσό, Πόρτο Λάγος, Έβρος: Νέα Σάντα, Αισύμη, Τσοπάν, Νέα Χηλή, Άνθεια, Δορίσκος Βιβλ. 26
368 Insecta: Mantodea Mantidae Rivetina baetica (Rambur, 1838) Ξάνθη: Πόρτο Λάγος, Έβρος: Δορίσκος Βιβλ. 26
369 Insecta: Odonata Cercion lindenii (Selus, 1840) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
370 Insecta: Odonata Coenagrion pulcellum (Van der Linden, 1825) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
371 Insecta: Odonata Erythroma viridulum (Charpentier, 1840) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
372 Insecta: Odonata Platycnemis pennipes (Pallas, 1791) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
373 Insecta: Odonata Aeshnidae Aeshna isosceles (Muller, 1767) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
374 Insecta: Odonata Calopterygidae Calopteryx splendens (Harris, 1782) Ποταμός Άρδας, Δέλτα Νέστου Βιβλ. 4, 29
375 Insecta: Odonata Calopterygidae Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
376 Insecta: Odonata Calopterygidae Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) Ξάνθη Βιβλ. 4
377 Insecta: Odonata Gomphidae Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
378 Insecta: Odonata Gomphidae Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
379 Insecta: Odonata Gomphidae Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
380 Insecta: Odonata Libellilidae Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
381 Insecta: Odonata Libellilidae Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1873) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
382 Insecta: Odonata Libellulidae Crocothemis erythraea (Brule, 1868) Έβρος: Σουφλί Βιβλ. 4
383 Insecta: Odonata Libellulidae Libellula fulva (Van der Linden, 1820) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
384 Insecta: Odonata Libellulidae Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Ύψαλα, Ποταμός Άρδας, Δέλτα Νέστου Βιβλ. 4, 29
385 Insecta: Odonata Libellulidae Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
386 Insecta: Odonata Libellulidae Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 29
387 Insecta: Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila nubila (Zetterstedt 1840) Θράκη Βιβλ. 8
388 Insecta:Diptera Bombyliidae Oestranthrax melanothrix (n. sp.) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 3
389 Insecta:Diptera Culicidae Aedes annulipes (Meigen) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
390 Insecta:Diptera Culicidae Aedes cantans (Meigen) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
391 Insecta:Diptera Culicidae Aedes caspius (Pallas) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
392 Insecta:Diptera Culicidae Aedes geniculatus (Olivier) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
393 Insecta:Diptera Culicidae Aedes pulchritarsis (Rondani) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
394 Insecta:Diptera Culicidae Aedes vexans (Meigen) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
395 Insecta:Diptera Culicidae Anopheles algeriensis (Theobalb) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
396 Insecta:Diptera Culicidae Anopheles claviger (Meigen) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
397 Insecta:Diptera Culicidae Anopheles maculipennis (Meigen) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
398 Insecta:Diptera Culicidae Anopheles plumbeus (Stephens) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
399 Insecta:Diptera Culicidae Anopheles sacharovi (Favre) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
400 Insecta:Diptera Culicidae Anopheles superpictus (Grassi) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30