Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 608 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Περιοχή Βιβλιογραφία
601 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Polydesma-Proterospermophora Microchordeuma (Chordeumella) broelemanni (Verh., 1897) Θράκη Βιβλ. 33
602 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Polydesma-Proterospermophora Polydesmus complan. illyricus Θράκη Βιβλ. 33
603 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Polydesma-Proterospermophora Polydesmus herzegowinensis (Verh., 1897) Έβρος: Μάκρη Βιβλ. 33
604 Tracheata: Diplopoda- Chilognatha Polydesma-Proterospermophora Polydesmus mediterr. martensi Θράκη Βιβλ. 33
605 Tracheata: Diplopoda-Chilognatha Chordeumida-Ascospermophora Prodicus bilselii (Verh., 1940) Έβρος: Αισύμη, όρος Καλλιθέας Βιβλ. 33
606 Tracheata: Diplopoda-Chilognatha Glomerida-Plesiocerata Glomeris balcanica (Verh. ,1906) Ξάνθη: Μάνδρα Έβρος:Μάκρη Βιβλ. 33
607 Tracheata: Diplopoda-Chilognatha Glomerida-Plesiocerata Trachysphaera pigmentifera (Verh., 1941) Έβρος: Αισύμη, όρος Καλλιθέας Βιβλ. 33
608 Tracheata: Diplopoda-Chilognatha Iulida-Symphyognatha Leptoiulus (Proleptoiulus) trilineatus (C.L. Koch, 1847) Μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Αισύμης Βιβλ. 33