Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 608 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Περιοχή Βιβλιογραφία
401 Insecta:Diptera Culicidae Coquillettidia richiardi (Ficaldi) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
402 Insecta:Diptera Culicidae Culex hortensis (Fibalbi) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
403 Insecta:Diptera Culicidae Culex impudicus (Fibalbi) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
404 Insecta:Diptera Culicidae Culex laticinctus (Edwards) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
405 Insecta:Diptera Culicidae Culex mimeticus (Noe) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
406 Insecta:Diptera Culicidae Culex modestus (Ficalbi) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
407 Insecta:Diptera Culicidae Culex pipiens (Linnaues) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
408 Insecta:Diptera Culicidae Culex territans (Walker) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
409 Insecta:Diptera Culicidae Culex univittatus (Theobald) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
410 Insecta:Diptera Culicidae Culiseta annulata (Schrank) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
411 Insecta:Diptera Culicidae Culiseta fumipennis (Stephens) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
412 Insecta:Diptera Culicidae Culiseta longiareolata (Macquart) Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδας, Λίμνη Μητρικού, Δέλτα Νέστου, Δέλτα Έβρου) Βιβλ. 30
413 Insecta:Diptera Tachinidae Lydella thompsoni (Herting) Δέλτα Έβρος, Καλλίστη, Χρυσούπολη Βιβλ. 2
414 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Arctia caia (L.) Θράκη Βιβλ. 23
415 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Arctia festiva (Hufn.) Θράκη Βιβλ. 23
416 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Arctia villica (L.) Θράκη Βιβλ. 23
417 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Atolmis rubricollis (L.) Θράκη Βιβλ. 23
418 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Callimorpha dominula (L.) Θράκη Βιβλ. 23
419 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Chelis maculosa (Bsd.) Θράκη Βιβλ. 23
420 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Coscinia striata (L.) Θράκη Βιβλ. 23
421 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Cybosia mesomella (L.) Θράκη Βιβλ. 23
422 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Diaphora mendica (Cl.) Θράκη, Δέλτα Νέστου Βιβλ. 23, 36
423 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema caniola (Hbn.) Θράκη Βιβλ. 23
424 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema complana (L.) Θράκη Βιβλ. 23
425 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema deplana (Esp.) Θράκη Βιβλ. 23
426 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema lurideola (Zinck) Θράκη Βιβλ. 23
427 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema lutarella (L.) Θράκη Βιβλ. 23
428 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema morosina (H.S.) Θράκη Βιβλ. 23
429 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema muscula (Staudinger, 1899.) Δέλτα Νέστου Βιβλ. 36
430 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema palliatella (Scop.) Θράκη Βιβλ. 23
431 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema pseudocomplana (Dan.) Θράκη Βιβλ. 23
432 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema pygmaeola (Dbldy) Θράκη Βιβλ. 23
433 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Eilema sororcula (Hufn.) Θράκη Βιβλ. 23
434 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Euplagia quadripunctaria (Poda) Θράκη Βιβλ. 23
435 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Hyphoraia aulica (L.) Θράκη Βιβλ. 23
436 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Lithosia quadra (L.) Θράκη Βιβλ. 23
437 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Miltochrista miniata (Forst.) Θράκη Βιβλ. 23
438 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Nudaria mundana (L.) Θράκη Βιβλ. 23
439 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Parasemia plantaginis (L.) Θράκη Βιβλ. 23
440 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Pelosia obtusa (H.S) Θράκη Βιβλ. 23
441 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Phragmatobia caesarea (Gze.) Θράκη Βιβλ. 23
442 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Phragmatobia fuliginosa (L.) Θράκη Βιβλ. 23
443 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Phragmatobia placida (Friv.) Θράκη Βιβλ. 23
444 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Rhyparia purpurata (L.) Θράκη Βιβλ. 23
445 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Spilosoma lubricipedum (L.) Θράκη Βιβλ. 23
446 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Spilosoma luteum (Hufn.) Θράκη Βιβλ. 23
447 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Thumata senex (Hbn.) Θράκη Βιβλ. 23
448 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Tyria jacobaeae(L.) Θράκη Βιβλ. 23
449 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Utetheisa pulchella (L.) Θράκη Βιβλ. 23
450 Insecta:Lepidoptera Arctiidae Watsonaretia deserta (Bart.) Θράκη Βιβλ. 23