Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Επιφανειακά Ποιότητα νερών Υδροχαρής βλάστηση
Φυσική γεωγραφία
Γενική Περιγραφή 
Στοιχεία περιβάλλοντος
Κλίμα
Πολιτική Γεωγραφία
Νομός, Δήμος
Νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς
Οδικό δίκτυο
Αβιοτικά στοιχεία
Έδαφος
Υπέδαφος
• Κλίμα
• • Τύποι κλίματος
• • Θερμοκρασία
• • Ηλιοφάνεια
• • Βροχόπτωση
• • Παγετοί-Χιόνι
• • Άνεμοι
• Νερά
• • Επιφανειακά
• • Ποιότητα νερών
• Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
Κατώτερη χλωρίδα
Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
Ευμεσογειακή ζώνη
Παραμεσογειακή ζώνη
• • Ζώνη δασών
• • Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
• Aνώτερη Χλωρίδα
• • Υδροχαρής βλάστηση
• • Αλοφυτική βλάστηση
• • Καλλιέργειες
• • Κατάλογος χλωρίδας 
• Πανίδα
• • Αρθρόποδα
• • Ιχθείς
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • Αμφίβια
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Ερπετά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • Γενικά στοιχεία 
• • • Σημαντικότεροι βιοτόποι
• • • • Θάλασσα
• • • • Λιμνοθάλασσες
• • • • Αμμοθίνες
• • • • Υγρά λιβάδια
• • • • Δασοσκεπείς εκτάσεις
• • • • Άλλο
• • • Κατάλογος πτηνών 
• • • Κατάλογος παρατηρήσεων
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ιστορικά στοιχεία
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• • Μεγάλα Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Μικρά Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• Καταφύγια άγριας ζωής
Βιότοποι
Στοιχεία βιοτόπων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Περιγραφή δραστηριοτήτων
• • • Επιστημονικές καταγραφές
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Η ποιότητα του νερού της λίμνης έχει υποβαθμισθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει πολύ μικρή δυνατότητα ανανέωσης και εμπλουτισμού των νερών, τόσο από τη μεριά της θάλασσας, όσο και από τη μεριά των τριών ποταμών. Οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη θάλασσα είναι σχετικά μικροί, το βάθος της λίμνης μικρό, οπότε εμποδίζει την εύκολη κυκλοφορία, η παροχή των ποταμών είναι ακανόνιστη, ενώ επιπρόσθετα αυτοί αποθέτουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και επίσης μεταφέρουν αστικά και γεωργικά λύματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι τρεις ποταμοί, όπως επίσης και οι χείμαρροι, περνούν κοντά από σκουπιδότοπους, έτσι ώστε ειδικά σε περιόδους πλημμυρών, μεταφέρουν μέρος των απορριμμάτων στη λίμνη. Τα τελευταία χρόνια η μεταφορά αστικών και βιομηχανικών λυμάτων από τον ποταμό Κόσυνθο έχει περιορισθεί σημαντικά μετά τη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στην πόλη της Ξάνθης και τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής.

Χαρακτηριστικό της υποβάθμισης της ποιότητας των νερών της λίμνης και της αδυναμίας ανακύκλωσης του νερού λόγω του μικρού βάθους, είναι η τακτική εμφάνιση του φαινομένου άνθησης του νερού. Το φαινόμενο αυτό είναι δείκτης του έντονου ευτροφισμού των νερών της λίμνης.

Ανοξικές καταστάσεις παρατηρούνται μία με δύο φορές το έτος, με ορατό αποτέλεσμα το μαζικό θάνατο ψαριών.

Η λίμνη είναι μολυσμένη από τον ιό της ερυθράς πανώλης των χελιών και της ερυθροδερματίτιδας των κυπρίνων.

Το Καλοκαίρι του 1982 μετρήθηκαν οι ακόλουθες χημικές παράμετροι στη λίμνη Βιστονίδα (Ouzounis & Sotiriou, 1987): pH 9.5 - 10, BOD 15, N/NH+4 1.5 - 3.5, P/PO3-4 0.2.

Από τον Κιλικίδη κ.α. (1984) δίδονται οι παρακάτω τιμές φυσικοχημικών παραμέτρων και ρυπαντών:

Παράμετροι

Ακραίες τιμές

Μέσες τιμές

Θερμοκρασία οC

7 - 27

18

pH

6.5 - 8.5

7

Διαλυτό οξυγόνο (mg O2/lt)

2.2 - 16.6

8.65

Αγωγιμότητα (microhmosh/cm)

1000 - 11000

4866

Αλατότητα (mg/lt NaCl)

500 - 6200

2585

Αλκαλικότητα (mg/lt CaCo3)

110 - 180

133

Σκληρότητα (mg/lt CaCo3)

200 - 430

265

CO2 (mg/lt)

0 - 40

11.25

NO2 (mg/lt)

0 - 0.396

0.05

NO3 (mg/lt)

0 - 8.2

3.73

Ολικά - Φωσφορικά (mg/lt)

0 - 2.4

1.6

Πυριτικά (mg/lt)

5.2 - 12

7.98

Θειικά (mg/lt)

70 - 480

199

BOD5 (mg 02/lt)

0.6 - 7

4.57

COD (mg 02/lt)

32 - 475.2

182.6

Θολερότητα (cm Secchi)

20 - 100

43.2

NH3 (mg/lt)

0

 

H2S (mg/lt)

0

 

Απορρυπαντικά (mg/lt)

0.01 - 1.18

0.27

Οργανοχλωριομένα παρασιτοκτόνα συνολικά (ppm)

105 - 210

 

Pb (ppm)

0 - 0.005

0.003

Cd (ppm)

0.084 - 0.214

0.1095

Cu, Co, Mn, As (ppm)

0.1