Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | --Δεσμοί | Αναζήτηση  

   ΕΘΕΓ | "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" | Θρακικός Θησαυρός | Οδυσσέας |
ΚΕΜΕΣ | ΙστόςΗρόδοτος | LREC | Λεξικά | Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

Δικτυακός Ηρόδοτος

Ο "Ηρόδοτος" είναι ένα λογισμικό που ανέπτυξε το ΙΕΛ για το έργο "Σειρήνες" και στοχεύει στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών μέσω των κειμένων του "Ηροδότου". 
 
Το ΙΕΛ Θράκης κατασκεύασε το λογισμικό καταχώρησης εργασιών πολυμέσων στο διαδίκτυο, στα πλαίσια της ανάπτυξης του λογισμικού "Ηρόδοτος".

Λήξη του έργου: 1999

Ιστοσελίδες για τον "Ηρόδοτο":

Οι ιστοσελίδες του "Ηροδότου". 
Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό "Ηρόδοτος"
Η κεντρική ιστοσελίδα του έργου "Σειρήνες" στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ). 

 

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης