Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί | Αναζήτηση  

   ΕΘΕΓ | "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" | Θρακικός Θησαυρός | Οδυσσέας |
ΚΕΜΕΣ | ΙστόςΗρόδοτος | LREC | Λεξικά | Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

Βυζαντινή Ζωγραφική (Ιστός)

Το ΙΕΛ Θράκης, στα πλαίσια του έργου "Ιστός - Δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεμάθησης με πολιτιστικό περιεχόμενο", ανέπτυξε μια θεματική παρουσίαση των βασικών ειδών της βυζαντινής ζωγραφικής, που βασίζεται σε υλικό του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.


Λήξη του έργου: 2000

Ιστοσελίδες για το έργο:

Σύνδεση με τις σελίδες του Ιστού - Βυζαντινή Ζωγραφική

 

 

 

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης