Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί Αναζήτηση  

   ΕΘΕΓ | "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" | Θρακικός Θησαυρός | Οδυσσέας |
ΚΕΜΕΣ | ΙστόςΗρόδοτος | LREC | Λεξικά | Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Ο Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει υλικό για την Ιστορία, το Περιβάλλον και τον Τουρισμό της Θράκης. Συνολικά περιέχονται περισσότερα από 7000 σελίδες κειμένων και 1200 εικόνες. Στο Θρακικό Ηλεκτρονικό Θησαυρό, το ΙΕΛ Θράκης σχεδίασε τη κεντρική βάση δεδομένων, επεξεργάστηκε το υλικό που εισήχθηκε στη βάση δεδομένων, καταχώρησε το υλικό και δημιούργησε ένα web interface για τη βάση αυτή.

Λήξη του έργου: 1999

Ιστοσελίδες για τον Θρακικό Ηλεκτρονικό Θησαυρό:

Σύνδεση με το Θρακικό Θησαυρό.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο.
Παρουσίαση Powerpoint για το έργο.

 

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης