Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί | Αναζήτηση  

   ΕΘΕΓ | "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" | Θρακικός Θησαυρός | Οδυσσέας |
ΚΕΜΕΣ | ΙστόςΗρόδοτος | LREC | Λεξικά | Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

Πληροφοριακό Κέντρο για τη Μεσογειακή Συνεργασία

Πληροφοριακό Κέντρο για τη Μεσογειακή ΣυνεργασίαΣε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Μεσογειακής Συνεργασίας (ΚΕΜΕΣ) το ΙΕΛ Θράκης κατασκεύασε τη βάση δεδομένων, το σύστημα καταχώρησης της βάσης δεδομένων και το αντίστοιχο Web Interface για το Πληροφοριακό Κέντρο για τη Μεσογειακή Συνεργασία.

Λήξη του έργου: 2000

 

Ιστοσελίδες για το έργο:

Βάση δεδομένων Μεσογειακών Προγραμμάτων (στα Αγγλικά)

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης