Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί | Αναζήτηση  

   ΕΘΕΓ | "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" | Θρακικός Θησαυρός | Οδυσσέας |
ΚΕΜΕΣ | ΙστόςΗρόδοτος | LREC | Λεξικά | Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

"Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο"

"Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο"

Ο δικτυακός τόπος "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" είναι μεταφορά στο διαδίκτυο τμήματος του προγράμματος πολυμέσων του ΙΕΛ "Φιλογλωσσία+". Στοχεύει στην διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας μέσω του διαδικτύου.

Απευθύνεται σε αρχάριους ενήλικες και χρησιμοποιεί ήχο, εικόνα και βίντεο. Ως γλώσσα υποστήριξης χρησιμοποιείται η Αγγλική. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με όλους τους φυλλομετρητές (browsers) έκδοσης 4.0+.

 

Ιστοσελίδες:

"Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" 
Πληροφορίες για το CD πολυμέσων "Φιλογλωσσία" 

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης